De specialisten van Inagro kunnen gevraagd worden als spreker tijdens diverse studiedagen of cursussen van (vak)organisaties, (land- en tuinbouw)scholen, bedrijven,... 

Met meer dan 45 onderzoekers en voorlichters heeft Inagro heel wat expertise in huis. Als organisatie of school kan u eenvoudig een aanvraag indienen om te komen spreken tijdens uw studiedagen of cursussen. 

Hoe aanvragen?

Stuur een e-mail met uw specifieke vraag en data van voorkeur naar info@inagro.be of T 051 27 32 00.

Kostprijs?

Onze experts werken tegen een vergoeding conform de regelgeving voor landbouwvorming van de Vlaamse Overheid. Via die weg kan u dus, indien u erkend bent als vormingsinstelling, ook de lesgever laten betalen. Meer info over deze regelgeving vindt u op de website van de Vlaamse Overheid.

Overzicht van onze lesgevers

Onderstaande lijst is louter illustratief en niet exclusief. U kan altijd een aanvraag doen voor een ander onderwerp of een andere spreker. Wij bekijken dan graag samen met u de mogelijkheden.

 Algemeen 


 Lesgevers
Groeiende bedrijven: een conflict met bedrijfsintegratie?  Kathleen Storme 
Waarom bedrijfsintegratie een meerwaarde is op je bedrijf Kathleen Storme
De aanpak van overzomerende ganzen Kim De Bus 
Water: facturen, vergunningen en heffingen Dominique Huits 
Onroerend erfgoed (over)beschermd Kathleen Storme 
Kansen voor biologische landbouw in Vlaanderen Lieven Delanote 
Erosie: wanneer de grond van je akkers verdwijnt Annelies Pollentier, Martijn Denaegel 
CVBB ten dienste van land- en tuinbouw Brecht Catteeuw
Ecologisch beheer en inrichten van buffer- en akkerranden Tom Van Nieuwenhove
 Bodem en bemesting Franky Coopman
   

  Plantaardige productie

   Lesgevers
Hoe schade door houtduiven verminderen? Sabien Pollet 
Irrigatie van vollegrondsgroenten Sabien Pollet
Hergebruik van waswater prei Sabien Pollet
Groenten gaan voor duurzamer Ellen Pauwelyn
Omschakeling naar biologische groenteteelt  Lieven Delanote
Omschakeling naar biologische akkerbouw  Lieven Delanote
Geïntegreerde gewasbescherming Ellen Pauwelyn
Geïntegreerde gewasbescherming in groenten openlucht  Danny Callens
Geïntegreerde gewasbescherming in de glastuinbouw Peter Bleyaert
Geïntegreerde gewasbescherming in de granen  Daniël Wittouck
Geïntegreerde gewasbescherming in de aardappelen Kürt Demeulemeester
Herkennen van ziekten en plagen in de groenteteelt Danny Callens
Herkennen van ziekten en plagen in de graanteelt Daniël Wittouck
Functionele agrobiodiversiteit: wat is dat?  Femke Temmerman
Energiezuinig koelen  Claude Vanderschelden
Energieproductie in de tuinbouw  Bart Ryckaert
Geen WKK en toch energiezuinig telen in de glastuinbouw?  Peter Bleyaert
Gebruik van rtk-gps in de tuinbouw  Lieven Delanote
Mechanische onkruidbestrijding: hoogtechnologisch en niet alleen voor bio  Lieven Delanote
Bodemzorg en bemesting in de biologische landbouw Annelies Beeckman
   

  Dierlijke productie

   Lesgevers
Opwaardering van alternatieven waterbronnen tot drinkwater voor vee Dominique Huits
Arbeidsorganisatie op groeiende melkveebedrijven Isabelle Vuylsteke
Goed ruwvoeder, een goed begin Eddy Decaesteker
Energiebesparing en alternatieve energiebronnen (incl. pocketvergisting) Anke De Dobbelaere, Carl Coudron, Willem Boeve, Tine Degroote, Bart Ryckaert
Emissies aanpakken op je bedrijf - varkenshouderij Tine Degroote
 Emissies aanpakken op je bedrijf - rundsveehouderij Evi Canniere
Geur en fijn stof (pluimveehouderij) Tine Degroote
Omschakeling naar de biologische melkveehouderij Annelies Beeckman
 Introductie mogelijkheden voor aquacultuur in Vlaanderen Stefan Teerlinck