Er wordt al enkele jaren energie geproduceerd uit biogas. Maar nog niet iedereen is vertrouwd met het concept. Vooraleer je investeert, is het belangrijk om je goed te informeren. Daarom gaan we in een reeks nieuwsberichten wat dieper in op een aantal zaken omtrent biogas. Deze week: natte versus droge vergisting en de verschillende temperaturen.

Tips bij het investeren in biogasinstallatie - deel 2

Er is niet zomaar één standaardtype biogasinstallatie. Afhankelijk van de biomassa en het gewenste resultaat kan er voor verschillende vergistingsprocessen worden gekozen. Vergisting van mest of preiresten zal eerder via natte vergisting gebeuren dan via droge vergisting. Zijn pathogenen ongewenst, dan kan gekozen worden voor een hoge temperatuur.  

 

Nat versus droog
Het onderscheid tussen natte en droge vergisting wordt niet gemaakt op basis van de aanwezigheid van vloeistof. Het verschil zit in het drogestofgehalte dat aan de biogasinstallatie wordt gevoed. Als er meerdere biomassastromen worden gevoed, dan moet er worden gekeken naar het drogestofgehalte van het mengsel en dus niet naar dat van de afzonderlijke biomassastromen.  

De meest toegepaste techniek in de landbouw is natte vergisting, waarbij de gevoede biomassastromen een drogestofgehalte hebben van maximum 15 %. Daarin vallen de meeste gewassen en de vergisting van mest. Droge vergisting daarentegen gaat over een drogestofgehalte van 20 tot 40 %. Dat wordt voornamelijk toegepast bij GFT-vergisters.  

 

Temperatuursgebied
Het is belangrijk om de temperatuur van een biogasinstallatie op te volgen en bij te sturen waar nodig, omdat de aanwezige micro-organismen een optimaal temperatuursgebied hebben. Daarvan te veel afwijken kan nadelige gevolgen hebben voor de organismen en dus ook voor de biogasproductie. Verschillende groepen micro-organismen hebben elk hun eigen optimaal temperatuursgebied.

De groepen kunnen opgedeeld worden in drie categorieën micro-organismen. Algemeen geldt: hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe sneller de vergisting zal doorgaan, maar ook hoe hoger de energiebehoefte en hoe gevoeliger de stabiliteit van de installatie is.  

  • In het laagste temperatuursgebied (psychrofiel) is de optimale temperatuur lager dan 25° C. Er is met andere woorden geen verwarmingselement nodig voor de biogasinstallatie. Er moet enkel een reactor met voldoende groot volume worden voorzien waarin er gas kan worden geproduceerd. Er is dus minder energie nodig, maar de gasproductie zal aan de lage kant zijn.
  • De optimale temperatuur van de meeste micro-organismen ligt binnen het mesofiele temperatuursgebied: 37-42 °C. Dat is op heden de meest toegepaste temperatuur, omdat de gasproductie hoog is en de micro-organismen minder gevoelig zijn dan in het thermofiele temperatuursgebied.
  • Thermofiele vergisting op temperaturen tussen 50 en 60 °C kan een meerwaarde betekenen, omdat de hoge temperatuur schadelijke pathogenen zal afdoden. Hou er wel rekening mee dat door de hogere gevoeligheid de installatieparameters zo stabiel mogelijk gehouden moeten worden.

Er kan in principe wel overgegaan worden van het ene temperatuursgebied naar het andere, op voorwaarde dat dat op een zeer gestage manier gebeurt, zonder al te drastische temperatuursverschillen. Maar hoe stabieler de temperatuur is, hoe stabieler ook de biogasproductie zal zijn.  

 

Meer info
Heb je nog
vragen of ben je benieuwd of een investering interessant kan zijn voor jouw bedrijf? Wij berekenen het graag samen met jou.

Beschik je zelf al over een pocketvergister? Dan zijn we benieuwd naar jouw ervaringen!

Neem contact op met

 

 

 

Het  project Pocket Power wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.  

vlaioago.jpg
Het project Pocketboer wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo.

elpoeu.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen