Eendenkroos is een potentiële bron van voedereiwitten, maar voorlopig is er weinig onderzoek gedaan naar de stappen tussen de kweek en het voederen. Daarom verdiepen onze onderzoekers zich de komende maanden in de verschillende verwerkingsstappen. Onlangs testten ze of ze vers eendenkroos in een voederbrok kunnen persen. 

 
Vers van de pers: eendenkroos in voederbrokken!

In het Vlaanderen-Circulair-project “Waardeketen eendenkroos” werken de onderzoekers aan de verwerking van eendenkroos in voeder. Drie weken persten we 2, 4 en 6 % vers eendenkroos in een voederbrok. De drie recepten bleken alle een goeie stabiliteit te hebben. Dat is opmerkzaam, want vers eendenkroos bestaat voor 92 % uit water. Bovendien wordt een brok doorgaans met veel minder natte ingrediënten geperst. Water kan je dus makkelijker in een voederbrok persen als het gebonden is in een plantje. 

Met maximaal 6 % vers eendenkroos in de brok is de inbreng van nutriënten nog beperkt. Daarom voeren de onderzoekers in de toekomst tests uit met een hogere inmenging van nat eendenkroos, tot ze de technisch haalbare grens bereiken. 

Meer kennis nodig over verwerkingsmogelijkheden
Op 9 april mochten de onderzoekers van Inagro de resultaten van deze proef voorleggen aan dertien onderzoekers en nutritionisten uit de voedersector. Daarna brainstormden de deelnemers over verschillende verwerkingsmethodes, zoals persen, fermenteren, drogen en mengen in brijvoeders. Stakeholders in de sector geven aan dat ze nog meer informatie nodig hebben over de verwerkingsmogelijkheden voor ze eendenkroos werkelijk inmengen in hun voeders. Ondanks de beperkingen blijft er wel interesse in eendenkroos, want het gewas kan een lokaal en duurzaam alternatief zijn voor de huidige sojaschrootimport.  

giphy.gif
 

Meer info
Wil je meer weten over de voederproeven of de brainstorm? Contacteer dan Reindert Devlamynck via reindert.devlamynck@inagro.be.
 


 

Dit onderzoek werd gevoerd in het kader van het Vlaanderen-Circulair-project: “waardeketen eendenkroos”. Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.  

vlcirc180419.png

 
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen