Langere dagen en hogere temperaturen. Het groeiseizoen voor de eerste teelten gaat van start. Ook de vegetatie in de akkerranden profiteert van deze omstandigheden. Voor het beheer van de akkerranden kan je best een maaier inzetten. Tijd voor actie!

Maaien van de 1-meter teeltvrije strook

Begin april. De lentekriebels en de betere weersomstandigheden brengen ons naar buiten. Welke percelen zijn bewerkbaar, welke beginnen goed te drogen en welke zijn nog te nat? Waar is er al ingezaaid en waar nog niet? Welke werden al bemest en welke nog niet? Allemaal vragen die in het begin van het teeltseizoen worden gesteld.  

Vergeet ook de 1-meter teeltvrije strook niet, verplicht langs alle waterlopen! Het onderhoud van die strook is voor veel landbouwers iets nieuws of een klus waar weinig tijd voor is.


Waar en hoe?
Volgens de wetgeving mag er geen grondbewerking uitgevoerd worden op de 1-meter teeltvrije zone. Ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan. Maar hoe moet het dan? De 1-meter teeltvrije zone niet beheren is geen optie. Dit zal op termijn leiden tot een verruiging van de rand met ongewenste onkruidgroei als gevolg. Maaien is de enige oplossing voor een propere rand met een stabiele vegetatie.  


Wanneer?
De maaiwerkzaamheden zijn afhankelijk van de toestand van het perceel, de teelten en de beschikbare machines. De 1-meter teeltvrije zone maaien nog voor dat er teelten op het veld staan is veruit het gemakkelijkst. Dan kan je geen schade brengen aan de teelt en kan je een breed gamma aan machines inzetten. Aan het begin van het teeltseizoen is tijd vaak de beperkende factor en komt het er niet van om de akkerranden te maaien. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je moet wachten tot na de teelt. Maaien tijdens de teelt is in vele gevallen ook mogelijk. Aangepaste machiners zijn dan wel nodig om schade aan de teelt te voorkomen.


Zorg je dat de 1-meter teeltvrije zone er weelderig bij staat en je de tijd hebt om de maaier aan de tractor te koppelen. Geef de stroken dan even een opfrisbeurt voor de teelt op het veld komt. Lukt dit niet? Kijk dan of het mogelijk is om tijdens de teelt de maaier even boven te halen of doe beroep op de randenmaaier.  


Geen tijd?
Bij tijdsgebrek kan je beroep doen op de randenmaaier. Deze maaier komt met een chauffeur. Je geeft gewoon door waar en wanneer er gemaaid moet worden. De randenmaaier komt dan langs op de afgesproken dag en maait de door jouw aangegeven randen. Wil je maaien tijdens de teelt, maar heb je geen geschikte maaier? Neem dan contact op met Agrobeheercentrum.Meer info
Interesse? Schrijf je dan hier in.
Voor meer informatie neem een kijkje op de website: www.randenmaaier.be.
Of neem contact op met: Tom Van Nieuwenhove (T 051 27 33 92 of E tom.vannieuwenhove@inagro.be)

2019-03-22-AM-Banner Randenmaaier.jpg