Dankzij de succesvolle groepsaankoop van bloemenmengsels wordt dit jaar 6,67 ha bloemenranden aangelegd. Landbouwers, particulieren, bedrijven en gemeenten zullen hoofdzakelijk in West-Vlaanderen verspreid zaaien in tuinen, op openbare domeinen, op bedrijventerreinen, op en rond akkers. De bestuivers en nuttige insecten zijn jullie dankbaar!

6,67 ha bloemen voor bijen

Via Inagro kon je tot en met 8 maart opnieuw zaden voor bloemenmengsels bestellen. Sinds 2017 staat de groepsaankoop open voor iedereen. De totale hoeveelheid bestelde zaden is goed voor de inzaai van ongeveer 6.67 ha bloemenranden. Tot de initiatiefnemers behoren dit keer 32 (!) landbouwers, 18 particulieren, 4 bedrijven en 8 openbare besturen.  


Dit jaar zal 3ha oppervlakte ingezaaid worden met een mengsel van meerjarige soorten, de overige 3,67 ha met éénjarig kruidenmengsel. Beide mengsels bieden voedsel voor zowel bijen en hommels als voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten.  


Bij zaai in april zal het eenjarige mengsel begin juni bloeien. De eerste bloeier in het mengsel is boekweit, die al in een jong stadium begint te bloeien. Zaai je een meerjarig mengsel in het voorjaar? Dan is het langer wachten op de eerste bloei. Pas in het tweede jaar na zaai, zal je een goede voedselbron hebben voor bestuivers en natuurlijke vijanden. Dat komt doordat de meerjarige kruiden trager ontwikkelen. Om toch al wat bloei te hebben in het eerste jaar, werden ook eenjarige kruiden bijgemengd. Het voordeel van de meerjarige rand is dat je de insecten ook een geschikte plaats biedt om te overwinteren. Zo creëer je lokaal een mooi reservoir van nuttige insecten die helpen bij de bestuiving en bij de bestrijding van insectenplagen in gewassen en bijdragen aan de biodiversiteit.
 

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving | -- Algemeen --