Landbouwgewassen of veehouderij combineren met de productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel (‘agroforestry’) is een relatief innovatief gegeven. Het Europees project AFINET stimuleert kennisuitwisseling daarrond over de landsgrenzen heen. Landbouwers, onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs en leveranciers samenbrengen tijdens de halfjaarlijkse RAIN bijeenkomsten ligt aan de basis daarvan. Op 12 februari vond de vierde bijeenkomst plaats. Het terreinbezoek bij edelhertenfokkerij ‘De Bouvrie’ in Avelgem en het aansluitende avondprogramma spitste zich toe op dierlijke productie in agroforestry.        

     
Agroforestry en dierlijke productie onder de loep tijdens RAIN bijeenkomst

Herten genieten tussen de bomen
Waar in vorige bijeenkomsten eerder de link tussen de teelt van landbouwgewassen en de productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel centraal stond, lag de focus van de vierde meeting op de combinatie met dierlijke productie of veehouderij. Edelhertenfokkerij ‘De Bouvrie’ in Bossuit (Avelgem, West-Vlaanderen) was de ideale locatie om die bijeenkomst te organiseren. Die historische vierkantshoeve, met aanpalend 18 ha weides en 55 ha akkerland, wordt uitgebaat door zaakvoerder Marc Bossuyt. Hij is al de vierde generatie op deze boerderij.

Marc is slager van beroep en alle dieren op de boerderij worden ter plaatse vermarkt in zijn hoeveslagerij. Daar gaat enkel vlees van eigen kweek over de toonbank. Het gemengde bedrijf (akkerbouw – veeteelt) zet dus in op korteketenverkoop van onder andere herten-, runds-, kalfs- en lamsvlees. In 2015 beplantte Marc Bossuyt één van zijn graasweides met bomen (vooral walnoot, kastanje en fruitbomen).

Zo’n 80 bomen werden in noordzuid georiënteerde rijen geplant op ruime afstand van elkaar (15 meter afstand in de rij en 18 m tussen de rijen, de fruitbomen staan iets dichter 15x 15m). De bomen verhogen het dierenwelzijn van zijn herten in vrije uitloop. De herten genieten van het comfort van de schaduw en de beschutting die de bomen bieden. Ze hebben ook zichtbaar plezier tussen de bomen. De vruchten van de bomen dienen als aanvulling op het rantsoen van de herten.

2019-02-07-AM-raincombo.PNG

Lopende projecten agroforestry
Tijdens het avondprogramma volgde een overzicht van lopende initiatieven in Vlaanderen rond dierlijke productie en agroforestry. Uiteraard behoren niet alleen edelherten tot de mogelijkheid. Ook de combinatie met runderen, varkens, schapen, kippen en geiten is de mogelijk. De aanwezige landbouwers werden gewezen op de uitdagingen in dit landbouwsysteem (in het bijzonder het beschermen van de bomen tegen de dieren) en kregen te horen waar ze met vragen terecht kunnen.

In het bijzonder de aanpak via operationele groepen werd meer in detail besproken. Zo werd de lopende operationele groep P’Orchard (bomen voor buitenvarkens) toegelicht, met daaraan gekoppeld een voorstelling van het bedrijf ‘deeleenvarken.be’.

 

Knelpunten en uitdagingen in kaart
In eerdere bijeenkomsten brachten we de knelpunten en uitdagingen voor de toepassing van agroforestry, zowel overkoepelend als per regio, in kaart. Er blijkt vooral nood te zijn aan specifieke kosten-batenanalyses, juiste keuze van soorten en rassen, marketingstrategieën en goede voorbeelden. De verzamelde kennis wordt gebundeld op de website www.agroforestryvlaanderen.be, waar je onder meer info vindt over de aanplanting (boomkeuze, kosten, beheer en onderhoud, …) en de wetgeving en/of subsidies. Ook inspirerende praktijkvoorbeelden vind je er terug.

 

AFINET logo with flag white.png