We merken het steeds vaker: fossiele brandstoffen worden duur. Bovendien zijn ze niet duurzaam. Ook de roep naar lokaal geteelde biomassa voor de ontwikkeling van producten en energie klinkt steeds luider. Concurrentie met voedselgronden moet daarbij vermeden worden. Daarom gaat Inagro, samen met acht partners in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk, op zoek naar marginale gronden.

'Smarg' als missing link in de biogebaseerde economie?

Marginale grond of 'Smarg'
Marginale grond of kortweg 'Smarg' is een ‘verwaarloosd’ gebied dat niet geschikt is voor de productie van voedselgewassen. Zo’n gebied kan wel van belang zijn voor de teelt van biomassa, die geschikt is voor de productie van energie of andere producten, zoals isolatiemateriaal, vezelplaten, plastic, papier en kledij.

Smargs kunnen van diverse oorsprong zijn. Denk daarbij enerzijds aan niet-verontreinigde gronden, zoals landbouwgrond in een beschermingszone voor waterwinning, verwaarloosde landbouwgronden, overstromingsgebieden, vergroeningsgebieden tegen erosie, (weg)bermen en anderzijds aan verontreinigde gronden, zoals brownfields.

 

Smargs in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk: een opportuniteit?
Er wordt geschat dat er in de grensregio van Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk ongeveer 25 000 hectare aan Smargs beschikbaar is. Die gronden zijn momenteel nog niet in kaart gebracht, maar vormen wel een opportuniteit voor een biogebaseerde economie over de grenzen van Frankrijk en België. De druk op fossiele brandstoffen zal toenemen, waardoor het lokaal telen en verwerken van biomassa noodzakelijk zal worden om aan de toekomstige behoeften te voldoen.

 

New-C-Land
In het Interreg-project ‘New-C-Land’ formuleerden de negen partners verschillende doelstellingen. Eerst wordt een inventaris opgesteld van alle verontreinigde en niet-verontreinigde Smargs in de regio’s Wallonië, Noord-Frankrijk en Vlaanderen. Die inventaris zal vervolgens gebruikt worden om Smargs te identificeren die de beste mogelijkheden bieden voor de teelt van biomassa. Daarna willen we Smarg-eigenaars en projectontwikkelaars in contact brengen met elkaar om zo lokale projecten te ontwikkelen. Tot slot proberen we aanplantingen op Smargs mogelijk maken. In ‘New-C-Land’ denken we concreet aan hennep en miscanthus, kruidachtigen en korteomloophout, zoals wilg en populier. Die gewassen zijn niet alleen economisch interessant, ze hebben ook weinig bodemvereisten.

Knotwilg (foto in blog).JPG

Oproep: ben jij Smarg-eigenaar?
We hebben al een zicht op de locatie van niet-verontreinigde Smargs, maar zijn nog op zoek naar (verontreinigde) gebieden in de regio’s Oostende, Brugge, Veurne, Diksmuide, Ieper, Roeselare, Tielt, Gent en Oudenaarde. Ook waardeketens die al bestaan op Smargs interesseren ons.

Biomassaprojecten op Smargs leveren verschillende voordelen. Zo kan eventuele verontreiniging aangepakt worden, kan vegetatie de site terug opwaarderen, daalt de kans op modder en wateroverlast en wordt de lokale economie gestimuleerd. Kan jij ons helpen? Contacteer ons dan via onderstaande gegevens!

 

Kick-off event op 14 maart 2019
Geïnteresseerd? Dan ben je welkom op het kick-off evenement van ‘New-C-Land’. Die aftrap vindt plaats op donderdag 14 maart in Rijsel. Het evenement is gratis, maar inschrijven is verplicht. Het kick-off evenement wordt georganiseerd in het Nederlands, het Frans en het Engels.

 

Meer info
Wil je meer info over ‘New-C-Land’, dan kan je terecht bij Sophie Waegebaert via sophie.waegebaert@inagro.be of 051 14 03 30.

 

 

Banner_NewCLand_022019.jpg

Het project ‘New-C-Land’ is gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling. Met steun van OVAM, provincie West-Vlaanderen en Wallonië. Meer info op https://www.interreg-fwvl.eu/nl.