Het witloofteam van Inagro nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse studieavond die dit jaar in het teken staat van het thema circulaire economie. We verwelkomen je op vrijdag 15 februari om 18.30 u.  

  
Studieavond witloof
Programma:

Verwelkoming
Mia Demeulemeester - Inagro    

Reststromen binnen de witloofsector
Audrey Miserez – Inagro   

Optimaal gebruik en valorisatie van witloof reststromen
Bart Van Droogenbroeck – ILVO    

Insectenkweek op witloofwortels
Jonas Claeys – Inagro    

Toelichting veldfase 2018 en rassenproef (winterrassen)
Tania De Marez - Inagro

Mogelijkheid tot het bezoeken van standen van de verschillende zaadhuizen in de witloofloods.

  

Toelichting bij het programma     

Tijdens de witloofteelt, en dan vooral tijdens de forcerie, ontstaat een grote hoeveelheid aan plantaardige reststromen waar op dit moment weinig of geen meerwaarde mee gecreëerd wordt. Op onze studieavond geven we verschillende mogelijkheden mee waarop deze reststromen op een duurzame en efficiënte manier ingezet kunnen worden als grondstof in nieuwe toepassingen en bij de productie van hoogwaardige producten.    

Binnen het CichOpt-project wordt onderzoek uitgevoerd naar de verschillende mogelijkheden die witloof reststromen kunnen bieden. Er wordt nagegaan welke hoogwaardige componenten deze kunnen opleveren en hoe deze efficiënt uit de reststromen kunnen gewonnen worden. We krijgen hierbij ook een woordje uitleg bij de eerste en veelbelovende onderzoeksresultaten binnen dit project. Verder zal er ook ingegaan worden op de nieuwe ontwikkelingen die op korte termijn kunnen verwacht worden.    

Bij Inagro wordt reeds enkele jaren ingezet op onderzoek naar het kweken van insecten. Een belangrijk aspect hiervan is de selectie van de geschikte voedingsbron voor de verschillende insectensoorten. Door het gebruik van de plantaardige reststromen afkomstig van andere sectoren kan mogelijks niet alleen een duurzame maar ook een kostenefficiënte voedingsbron geselecteerd worden. De onderzoeksresultaten van het gebruik van witloof reststromen als voedingsbron worden gepresenteerd.    

Tenslotte blikken we terug op de veldfase 2018 en lichten we de rassenproef van de winterrassen toe.
Na de voorstelling van onze rassenproef wordt de studieavond traditiegetrouw afgesloten met een receptie, waarbij we nog gezellig kunnen nakaarten over de actuele thema’s.    


Meer info?   

Peter Maenhout, peter.maenhout@inagro.be, 051 14 03 16  

 
Praktisch:
Datum:
vrijdag 15 februari 2019
Begintijd:
18u30
Eindtijd:
23u00
Locatie:
In het hoofdgebouw van Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem.
Gekoppelde thema's & sectoren: Witloof