We legden een rassenproef aan met prei in vroege herfstteelt. Daaruit blijft dat Krypton, Gostar en Autora de hoogste kg-opbrengst behaalden met iets meer dan 40 ton/ha. Maar enkel bij Gostar was de houdbaarheid goed. Ook Nunton, Poulton en Skater deden het zeer goed, maar de opbrengst was wat lager en de houdbaarheid was bij Nunton wat minder. Stromboli en SV3225ZL scoorden slecht naar houdbaarheid.
Resultaten rassenproef prei vroege herfst
Droogte en warmte nopen tot beregening
De prei had veel last van de droogte en de warmte. De tripsdruk was ook hoog. Daarom besloten we de proef 14 dagen later te oogsten dan voorzien, namelijk op 1 oktober en op 15 oktober.  

Rond midden september startten we met intensieve beregening rond. In deze extreem droge en warme zomer was beregenen noodzakelijk om te komen tot een kwalitatief goed eindproduct. De opbrengst steeg tussen 1 oktober en 15 oktober met 10 ton/ha. Globaal was de kwaliteit op 15 oktober iets beter dan op 1 oktober.  
 

Zeer veel trips
De tripsbestrijding was door de droogte en het gebrek aan grooei in de zomer zeer moeilijk. De meeste prei werd als gevolg van tripsschade dan ook in klasse A1 gesorteerd.  
 

Gemiddelde kwaliteit
Kwalitatief voldeden de meeste cultivars. Alleen SV3225ZL viel tegen, vooral door te zachte schachten. Poulton, Gostar en Skater bewaarden tamelijk goed. De andere cultivars kwamen minder goed uit de bewaarproef.  
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht