Afgelopen zomer deden we een proef voor rassenderzoek in zomerprei. Daaruit blijkt dat Krypton (Nunhems) de referentie blijft voor de vroege teelten. Het ras gaf de hoogste opbrengst en scoorde kwalitatief ook vrij goed. Het mocht wel wat vroeger geoogst worden. Hetzelfde gold voor Autora (Hazera). Ook Stromboli (Hazera) gaf een vrij goede kwaliteit, gekoppeld aan een goede opbrengst. Sumstar (Seminis) daarentegen zat over zijn kwalitatief hoogtepunt op het moment van de oogst. Het ras scoorde niet goed, ook niet in bewaring. 
Proef cultivaronderzoek zomerprei 2018
Het kan nog beter  
Kwalitatief viel Skater (Bejo) in positieve zin op met een fijne sortering, een heel donkere bladkleur en een witte en heel vaste schacht. Skater kwam ook het best uit de bewaarproef.      

Nooit geziene tripsdruk
Door het wisselvallige voorjaar werd de proef pas op 7 mei geplant. Ondanks de zeer droge en warme weersomstandigheden in de zomer viel de tripsschade bij de oogst nog mee. Toch verbrak het aantal tripsadulten op de blauwe plakvallen alle records. We oogstten de proef pas op 11 september. Door die late oogst en de dichte plantafstand (50 x 10 cm) werden er hoge netto-opbrengsten genoteerd (gemiddeld 60,1 ton/ha). 
Aanleg op lichte zandleembodem
Deze rassenproef werd in samenspraak met de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) van het departement Landbouw en Visserij aangelegd in Meulebeke op een zandleembodem. De bemesting bestond uit 8 ton/ha varkensdrijfmest, 25 ton/ha effluent, 100 kg/ha Entec en 400 kg/ha Patentkali.   
        
Bacterieziekten
Voor een onderzoeksproject rond de beheersing van bacterieziekten zoeken we planten die aangetast zijn door bacteriën. Specifiek hebben we preiplanten nodig met bladvlekken veroorzaakt door Pseudomonas syringae pv. porri (Pspo).
 
Merk je bacteriesymptomen op of in je gewas neem dan contact op met Danny Callens via danny.callens@inagro.be of 051 27 33 02. 
pseudoonas.jpg
Foto: prei met bacterieziekte Pseudomonas syringae pv. porri.
 
 
 
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht