Begin oktober namen we voor een laatste keer stalen op percelen met Bintje, Fontane, Innovator en Challenger. De bemonsterde velden liggen verspreid over België. De toename in opbrengst was nog zeer beperkt. Vooral in Bintje was een duidelijke daling van het onderwatergewicht te zien. De laatste proefrooiingen in de (half)vroege rassen dateren van augustus.

Eindopbrengst en kwaliteit aardappelen 2018

Tijdens het voorbije groeiseizoen werden 75 praktijkpercelen opgevolgd. Daarvoor werken verschillende partners samen: Inagro, PCA, PIBO, BDB, VO, Fiwap en Carah (in kader van het landbouwcentrum aardappelen). De rassenkeuze wordt gemaakt op basis van het aandeel in areaal in Vlaanderen en Wallonië. Het aantal proefrooiingen varieerde van 2 tot 6 (= elke twee weken). In totaal werden ± 320 proefrooiingen gedaan in de rassen Amora, Anosta, Bintje, Innovator, Fontane en Challenger.

De laatste proefrooiingen in Amora en Anosta dateren al van augustus. Begin oktober vond de laatste staalname plaats bij de late frietrassen.


(Half)vroege rassen
  • (half)vroege rassen werden 2 tot 3 weken later geplant dan gewoonlijk;
  • vroege rassen kregen nauwelijks regen gedurende hele groeiseizoen. De lokale regen vanaf 10 augustus kwam ook voor Sinora te laat;
  • beregenen maakte een groot verschil bij Amora en Sinora op vlak van totale opbrengst en grofte;
  • over alle bemonsterde percelen Amora en Sinora was er ongeveer 25% minder opbrengst in vergelijking met het meerjarig gemiddelde.


Late frietrassen

  • late frietrassen werden ± 1 week later geplant;
  • regen in augustus en september viel zeer regionaal; slechts enkele percelen werden beregend;
  • voor Vlaanderen zien we bij de late frietrassen een bruto-opbrengst die rond 20 % lager ligt dan het meerjarig gemiddeld. Voor Wallonië is dat ruim 30 %;
  • opvallend dit jaar is ook de (heel) fijne sortering;
  • er was vooral doorwas in Bintje en Challenger;
  • er waren heel veel drijvers en snel afnemende frietkwaliteit bij Bintje.
 

> Lees het volledige artikel op de website van het PCA.

 


Inagro werkt in partnerschap met de vzw PCA. De Vlaamse vzw PCA, met zetel in Kruishoutem, coördineert alle onderzoek in aardappelen. Alle resultaten en mededelingen worden gebundeld op de website van de vzw PCA. Ook de afdeling akkerbouw van Inagro plaatst haar kennis en advies op die website.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw