De klimaatsverandering heeft verregaande gevolgen. Periodes van droogte en van intense neerslag wisselen elkaar voortdurend af. Tijdens de vierde sessie in de reeks “Over natjes en droogjes in de Westhoek” gingen we dieper in op de erosieproblematiek en de gevolgen voor landbouwers en omwonenden. Ook de mogelijke maatregelen en oplossingen die voor handen zijn laten we aan bod komen.   

 
Over natjes en droogjes in de Westhoek – deel 4

Heuvelland kenmerkt zich door een groot aantal zeer hoog erosiegevoelige (paarse) en hoog erosiegevoelige (rode) percelen. Een duidelijk voorbeeld van de erosieproblematiek is de Kleine Kemmelbeek die vanuit Heuvelland tot in Ieper stroomt en uitmondt in Dikkebusvijver. Over een lengte van 8 km kent het traject van de Kleine Kemmelbeek een niveauverschil van 135 m. Bovenstrooms geeft dat problemen op vlak van afspoeling van de vruchtbare toplaag van de erosiegevoelige percelen. Tot 20 ton aan vruchtbare bodem per hectare wordt zo jaarlijks meegesleurd. Daarnaast erodeert de oever van de Kleine Kemmelbeek, waardoor die steeds breder wordt.

Dikkebusvijver, waar de Kleine Kemmelbeek in uitmondt, krijgt zo te kampen met een grote slibproblematiek en een verhoogde baggerfrequentie door alle meegespoelde bodemdeeltjes.

2018-09-19-ML-kleinekemmelbeek2.jpg

Erosiebeperkende maatregelen
Met het project "Kleine Kemmelbeek" worden landbouwers gesensibiliseerd om op een goede manier met hun bodem om te gaan en erosiebeperkende maatregelen te nemen. Aan de oevers worden ingrepen gerealiseerd om die robuuster te maken.

Tijdens de studiedag "Over natjes en droogjes" wandelden we langs een stukje van de Kleine Kemmelbeek. Liesbet Serlet, districtingenieur van de provinciale dienst waterlopen, gaf een deskundige uitleg over hoe de oeverstabiliteit wordt verhoogd. Dankzij een regenvalsimulatie eventjes verderop zagen we live het effect van een bedekte ten opzichte van een onbedekte bodem.  

Annelies Pollentier, erosiecoördinator van Inagro, lichtte andere erosiebeperkende maatregelen toe, zoals de toepassing van niet-kerende bodembewerking en drempeltjes in ruggenteelten (=brongericht) of de aanleg van grasbufferstroken en de realisatie van plantaardige dammetjes (=effectgericht).  

2018-09-19-BODEM-foto1.PNG

De wandeling eindigde bij de baggerwerken aan Dikkebusvijver. Daar werd pijnlijk duidelijk hoeveel vruchtbare bodem uit de hogerop gelegen percelen er onnodig terechtkomt!
2018-09-19-BODEM-foto2.PNG


Over natjes en droogjes in de Westhoek – deel 5
Een volgend studiemoment in de reeks “Over natjes en droogjes in de Westhoek” vindt plaats op donderdag 18 oktober om 19u30 in Veurne. Dat infomoment focust op de drinkwaterproductie in de Westhoek en het waterbeleid. We focussen op drinkwater en gaan ook even de grens over. Hoe zit het beleid in elkaar in Frankrijk? Welke maatregelen zijn nodig om ons drinkwater te blijven verzekeren? Wat met de zuivering van oppervlaktewater met fosfaten, medicijnen, pesticiden en dergelijke?

De avond gaat door in Furnevent, Nijverheidsstraat 8, Veurne. Je bent welkom vanaf 19.30 u. We starten stipt om 19u50. Inschrijven kan via deze link.2018-09-19-BODEM-logobeek.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Water