Op 6 en 7 augustus werden voor de tweede keer stalen genomen op percelen met Bintje  en Fontane. De velden liggen verspreid over België. De toename in opbrengst gaat te traag, onderwatergewichten liggen hoog en doorwas komt steeds meer voor.

Opbrengst en kwaliteit praktijkpercelen late aardappelen

Na een 100-tal groeidagen ligt de bruto-opbrengst bij Fontane rond 29 ton/ha en bij Bintje rond 27 ton/ha. De afgelopen twee weken was de aangroei minder dan we normaal mogen verwachten. De sortering blijft te fijn en de onderwatergewichten liggen vaak hoger dan 400 g/5kg. Zeker bij Bintje maar ook bij Fontane worden steeds meer symptomen van doorwas waargenomen, vaak onder de vorm van scheuten.   

> Lees het volledige artikel op de website van het PCA.   


Inagro werkt in partnerschap met de vzw PCA. De Vlaamse vzw PCA, met zetel in Kruishoutem, coördineert alle onderzoek in aardappelen. Alle resultaten en mededelingen worden gebundeld op de website van de vzw PCA. Ook de afdeling akkerbouw van Inagro plaatst zijn kennis en advies op die website.    

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw