Om het aantal chemische actieve stoffen in de aardbeienteelt verder te beperken, test Inagro enkele biologische alternatieven. Begin juli gingen twee proeven van start in het kader van het Europees Interreg project ‘BioProtect’; de één op het trayveld, de ander op de stellingen. Benieuwd welke producten getest worden? Klik dan op de titel en lees verder.    

 
Telen met minder residu’s, wij doen de proef

Bioprotect kleur.jpgBioprotect_interreg.jpg
bioprotect zinnetje.jpg


Phytophthora remmen op het trayveld

Phytophthora cactorum, de verwekker van stengelbasisrot, vormt een reële bedreiging voor het plantgoed in opkweek op de trayvelden. Op de natte ondergrond voelen de ziekteverwekkende zoösporen, die houden van vochtige omstandigheden, zich thuis. Een belangrijk aandachtspunt is dan allereerst ook het vermijden van plasvorming tussen de trayplaten. Via het opspattende water komen de sporen namelijk gemakkelijk tot bij het wortelstelsel. Verder zijn Paraat (a.i. dimethomorf) en Fenomenal (a.i. fenamidone en fosethyl) ter beschikking, maar beide mogen slechts tweemaal ingezet worden tijdens de opkweekfase. Duurzame alternatieven dringen zich op. Verschillende firma’s verdelen reeds granulaten op basis van het micro-organisme Trichoderma harzianum (T-22) of verschillende soorten mycorrhiza. Wij besloten alvast de vergelijking te maken.    

Op 3 juli werd op ons trayveld Sonata gestekt en werden 12 objecten aangelegd. Bij vier objecten werd voor het stekken één commercieel product onder de traygrond gemengd nl. Trianum-Gr (Koppert), Kernmix 100 (Orgapower), Biology Blend (Carbon Gold) & BioMyPro-Agra-Gr (BioMyGreen). Daarnaast werden, door onze projectpartner Université Catholique de Louvain, drie preparaten aangeleverd bestaande uit een inkapseling van ofwel Trichoderma ofwel mycorrhiza ofwel de combinatie. Verder vergelijken we met een gangbaar chemisch schema, een gereduceerd chemisch schema, een onbehandeld schema en een onbehandeld schema waarbij de platen hoger staan en dus minder in contact komen met opspattend water.    

Drie weken na opplanten werd kunstmatig geïnoculeerd met Phytophthora-sporen. Dit jaar wordt de plantontwikkeling verder opgevolgd en eventuele uitval geregistreerd. Volgend jaar voeren we met hetzelfde plantgoed een voorjaarsproef uit en zal ook de opbrengst, sortering en kwaliteit worden nagegaan.    

20180802_trayveld.JPG


Witziekte verhinderen op de stellingen    

De bestrijding van witziekte/echte meeldauw is verantwoordelijk voor het merendeel van de actieve stoffen die vandaag worden teruggevonden op aardbeien. Een 20-tal plant beschermende producten zijn op de markt, goed voor ruim 10 verschillende chemische actieve stoffen. Wanneer stappen voorwaarts gezet kunnen worden op vlak van witziektebestrijding, zal dit zeker positieve gevolgen hebben op de duurzaamheid van de aardbeienteelt.    

Inagro vergelijkt daarom momenteel 9 behandelingsstrategieën tijdens een zomerteelt op stelling onder regenkappen. Naast een blanco object waarbij helemaal geen interventies zullen gebeuren, installeerden we een chemisch schema waarin we zullen behandelen met 6 actieve stoffen (Candid, Luna Sensation, Takumi, Topaz & Flint), drie gereduceerde schema’s met slechts 4 actieve stoffen, drie gereduceerde schema’s waarbij Vacciplant, Fytosave of lipopeptiden extra werden toegevoegd en tenslotte een volledig biologisch schema (Karma, Vacciplant, Fytosave)    

Beide proeven zijn nog lopende. Van zodra we resultaten hebben, zullen deze worden gedeeld met de sector.    

Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Gewasbescherming