Communicatie rond duurzame bemesting en waterkwaliteit is een belangrijke taak van het CVBB. Doordat de Vlaamse land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid aan thema’s, is het belangrijk de boodschap zo gericht en praktisch mogelijk over te brengen. Daarom zet het CVBB in op een brede, laagdrempelige communicatie waarbij verschillende communicatiekanalen worden benut.

CVBB zet volop in op laagdrempelige communicatie (rapportering CVBB deel 4)

De communicatie is in de eerste plaats gericht naar de Vlaamse land- en tuinbouwers, maar ook naar voorlichters en teelt- en bedrijfsbegeleiders werkzaam in de land- en tuinbouw, de toeleveringssector en de bevoegde overheden.

Door haar sterke lokale werking heeft het CVBB sowieso nauw contact met de plaatselijke telers. Maar ook de landbouwers buiten de afstroomgebieden van de rode MAP-meetpunten moeten worden bereikt. Daarom zet het CVBB sterk in op een bredere communicatie die zorgt voor een grote draagwijdte.

Welke communicatie(kanalen)?

  • Via de praktijkcentra: aansluiten bij een infoavond, aanwezig zijn op een opendeurdag, CVBB-artikels verspreiden via hun nieuwsbrieven, vermelding van de CVBB website op hun website, etc.
  • Via de CVBB-partners: voordrachten tijdens vergaderingen van bedrijfsgilden, syndicale organisaties, overlegstructuren Vlaamse overheid, milieuraden, etc.
  • Tijdens communicatiemomenten van de Vlaamse Landmaatschappij
  • Eigen website www.cvbb.be
  • Aanwezigheid op regionale beurzen
  • Artikels in de vakpers over de toestand van het MAP-meetnet, de werking van het CVBB, tips, informatie over goede bemestingspraktijken, etc
  • Reportages op PlattelandsTV
  • Mede-oprichter van de MAP-man campagne
  • Lesgeven over duurzame bemesting tijdens een starterscursus voor jonge of beginnende landbouwers
  • Lokale contacten via de waterkwaliteitsgroepen en intensieve aanpak

Geïnteresseerd in meer? Klik dan door naar de CVBB-website voor het volledige artikel.

 

In een volgend artikel gaat het CVBB dieper in op intensieve aanpak. Waar gebeurt die gebiedsgerichte werking? Wat houdt het precies in? Welke resultaten worden geboekt?