De biologische oppervlaktes groeien sterk in België en in Frankrijk. Toch vormt de noodzakelijke stikstoftoevoer een uitdaging in de akkerbouw en groenteteelt. Vlinderbloemigen bieden de oplossing. In het Interreg-project SymBIOse bekijken Vlaamse, Waalse en Franse partners gezamenlijk de teelttechnieken van vlinderbloemigen en hun plaats in de gewasrotatie. Er wordt ook gewerkt aan de economische benutting en grensoverschrijdende ketens. Op vrijdag 29 juni trapten we het project af op een akkerbouwbedrijf in Rosières, Frankrijk.

Ontwikkeling van een keten met vlinderbloemigen: een belangrijke uitdaging  
Vlinderbloemigen leveren stikstof voor de volgteelten en dragen bij aan de bodemvruchtbaarheid. Dankzij die voordelen zijn vlinderbloemigen de motor van biologische landbouwsystemen. Maar de commercialisering van vlinderbloemigen blijkt op vandaag moeilijk te zijn. Het is dus nodig om een keten van biologische vlinderbloemigen te ontwikkelen en te structureren, zowel voor dierlijk als menselijk gebruik.

biobpr2018symbioseP6291381.jpg

Grensoverschrijdende samenwerking
Gelegen tussen de grootsteden Brussel, Rijsel en Parijs bieden Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk belangrijke ontwikkelingskansen voor de biolandbouwers en voor marktdeelnemers van de biologische keten. Om de teelt en keten van biologische vlinderbloemigen te ontwikkelen, slaan de Vlaamse partners Inagro, BioForum Vlaanderen en CCBT, de Waalse partners CRA-W en Biowallonie en de Franse partners AgroTransfert, Université Picardie Jules Verne en Bio en Hauts-de-France de handen in elkaar. Gedurende vier jaar werken ze samen in het grensoverschrijdende project “SymBIOse”.

biobpr2018symbioseP6291392.jpg

De uitwisseling van kennis en ervaring staat centraal. In een innovatief proefprogramma zoeken de partners samen met landbouwers naar de juiste teelttechniek van vlinderbloemigen en hun plaats in de gewasrotatie. Tijdens jaarlijkse bezoeken en via video’s zullen landbouwers en adviseurs ervaringen uitwisselen. Via rondetafelgesprekken met marktspelers willen de partners ook de grensoverschrijdende uitwisseling en transparantie in de keten bevorderen voor graan en eiwithoudende gewassen enerzijds en voor vollegrondsgroenten anderzijds. Landbouwers die veldproeven willen aanleggen, kunnen hun interesse nu al melden via karel.dewaele@inagro.be.


biobpr_2018symbioseClipboard01.jpg

Volgende week lees je meer over de aftrap van het project op een akkerbouwbedrijf in Rosières, Frankrijk.

 

Meer info?
Karel Dewaele (Inagro) - 051 27 32 58 - karel.dewaele@inagro.be

 

Bandeaupartenaires003.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie