Op 19 juli 2018 besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om een aantal beperkende maatregelen op te leggen omwille van de aanhoudende droogte. Vanaf 2 augustus 2018 gelden versoepelde maatregelen. In dit nieuwsbericht lijsten we de maatregelen op en geven we ook mee waar je wel nog water kunt halen.

Oppompverbod in onbevaarbare waterlopen

Welke maatregelen gelden?

 • In de volledige provincie West-Vlaanderen geldt een verbod op de captatie uit onbevaarbare waterlopen. Er wordt – in tegenstelling tot vorig jaar – geen uitzondering toegestaan voor drenken van vee (behalve via weidepompen).
 • Er geldt een verbod op irrigatie (van landbouwpercelen, sportterreinen, golfterreinen, gazons,…) tussen 10 uur ’s morgens en 18 uur ’s avonds, ongeacht de oorsprong van de waterbron.
 • Gewasbeschermingsmiddelen toepassen mag overdag. Maar water capteren uit onbevaarbare waterlopen om het spuittoestel te vullen, kan niet meer. Je kan wel nog water halen uit een andere bron (vb. bevaarbare waterloop of open put) om het spuittoestel te vullen.

> Bekijk het officiële besluit van de gouverneur van 19/07.
> Bekijk het officiële besluit van de gouverneur van 01/08.

 

Tot wanneer gelden die maatregelen?
Dit besluit van de gouverneur is geldig voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat er pas een evaluatie komt van de genomen maatregelen als

 • het voldoende geregend heeft;
 • er aan de gouverneur gemeld wordt dat de situatie slechter wordt.

 

Waar kan je wel nog water halen?

 • Eigen watervoorraden kunnen nog altijd aangesproken worden.
 • Je mag nog water oppompen uit de bevaarbare waterlopen (behalve uit kanaal Bossuit-Kortrijk en kanaal Roeselare-Leie).
  • De captatie van water uit de bevaarbare waterlopen mag tussen 6 uur ’s morgens en 22 uur ’s avonds.
  • LET OP: om water uit de bevaarbare waterlopen te kunnen onttrekken heb je een machtiging nodig (tot 500 m³/jaar) of een vergunning (bij een captatie van meer dan 500 m³/jaar). Lees meer in dit nieuwsbericht.
 • Ook Aquafin stelt net als vorig jaar een aantal van sites open voor landbouwers. - UPDATE: Aquafin biedt ook de mogelijkheid om water op te halen bij de RWZI van Knokke. Lees meer in dit nieuwsbericht.
 • Sinds maandag 23 juli kunnen landbouwers - mits toestemming - ook water halen uit de put 'De Kluiten'. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Zodra er eventueel private waterputten beschikbaar komen, houden we je op de hoogte!

 

Meer info

Heb je als landbouwer vragen, contacteer dan onze expert water Dominique Huits via dominique.huits@inagro.be of 051 14 03 14.

Meer info vind je ook op

Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Crisis --