Is het een zweefvlieg? Is het een gaasvlieg? Of hebben we het over roofmijten, spinnen of lieveheersbeestjes? Wie zijn ze en wat doen ze? Dat zijn vragen die het nieuwe LNE-project ‘Nuttige insecten in de land- en tuinbouw’ wil beantwoorden door insectenkennis op een aantrekkelijke en interactieve manier tot bij jou brengen. Met een lessenpakket op maat, dat past in verschillende opleidings- en infomomenten, kan je binnenkort zelf aan de slag gaan...

Insecten op je land herken je met een loep in de hand

Onbekend maakt onbemind?
We geven het grif toe: het is niet eenvoudig om de nuttige en schadelijke insecten van elkaar te onderscheiden. Toch is het belangrijk om het onderscheid te kunnen maken: je wil immers geen gewasbeschermingsmiddelen inzetten tegen de soorten die je bondgenoot zijn in de onderdrukking van een plaag. Maar je moet uiteraard eerst weten hoe je de zaken moet aanpakken…

17072018GaasvliegLarve.jpg

Gericht op praktijk, dus nadien kan je direct aan de slag!
De belangrijkste doelstelling van dit project is de ontwikkeling van teeltspecifieke didactische boxen met insecten op alcohol, loepes, vangnetten, fichebundels met duidelijke beelden en tips om meer nuttige insecten aan te trekken op je percelen. De boxen zullen op verschillende (veld)demonstratiemomenten gebruikt worden om de kennis rond nuttige insecten zicht- en tastbaar te maken.

 

Twee vliegen in één klap 
De boxen zijn er niet alleen voor landbouwers: we willen ook de natuur- en milieuorganisaties en lokale overheden informeren over de toepassing van waardevolle agronatuurmaatregelen in het buitengebied. Zo krijgen zij ook meer voeling met de moderne landbouwpraktijken.

 

Meer info?
Contacteer Thomas Van Loo via 051 27 32 32 of thomas.vanloo@inagro.be.