Courgette telen op hellende percelen kan heel wat afstroming veroorzaken. Water krijgt onvoldoende tijd om in de bodem in te dringen en spoelt meteen af naar lager gelegen delen. Maar kan je al bij het planten al maatregelen nemen tegen hevige regenval? En hoe kan je bij droogte de waterinfiltratie optimaliseren?    

Inagro test innovatieve erosiemaatregelen in courgette

Sinds 2016 zijn de huidige randvoorwaarden erosie van toepassing. Ook courgetteteelten op rode en paarse percelen zijn aan die wetgeving onderworpen. Als je op je courgetteperceel kiest voor het pakket teelttechnische maatregelen, dan ben je verplicht om drempeltjes of een diepe tandbewerking uit te voeren omwille van de ruggenteelt.

Door de aanwezigheid van plastiek ruggen kan er ook bij minder hellende percelen veel water afspoelen. Dat water krijgt onvoldoende tijd om te infiltreren in de bodem en bereikt de plant dus niet. Door barrières op te werpen of de bodem ruwer te maken, kunnen we afspoeling en erosie beperken.

Ook in droge periodes - zoals we ook dit jaar ervaren - hebben de barrières hun nut. Ze zorgen voor een betere waterverdeling, waarbij ook de bovenste delen van het perceel over voldoende water kunnen beschikken zodra er een welgekomen regenbui valt.

 

Drempels, triltanden en hakselhout getest
Voor courgetteteelten zijn er weinig machines beschikbaar die toelaten om drempeltjes aan te leggen tussen de ruggen. Dit jaar werd de drempelmachine (de Barbutte van het Franse Cottard) omgebouwd zodat er brede drempels  (ca. 60 cm breed) gevormd kunnen worden tussen de plastiek ruggen. Net als bij de aardappelteelt kunnen die drempels er bij de courgetteteelt voor zorgen dat afspoeling en erosie beperkt blijven.

Om water sneller in de bodem te laten dringen werden ook twee soorten tanden toegepast tussen de ruggen. Zo kwam de bodem opnieuw ruwer te liggen. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met hakselhout dat op regelmatige afstand van elkaar tussen de ruggen afgelegd werd. Wij gaan dit teeltseizoen na welke van bovenstaande technieken haalbaar zijn.

Proefveldbezoek op donderdag 18 juli
We nodigen je van harte uit om het resultaat te komen bekijken op donderdag 18 juli op het proefperceel tegenover de Casselstraat 11 in Vlamertinge.

Verder is er een korte toelichting van de geldende wetgeving in het kader van de randvoorwaarden en worden de resultaten van voorgaande proeven voorgesteld. Tijdens het veldbezoek worden ook regenvalsimulaties uitgevoerd, waarbij het mogelijk is om de werking van de drempeltjes te zien.    

Er wordt doorlopend toelichting voorzien van 10 u tot 12 u.

 

 

Meer info via 051 27 33 83 of annelies.pollentier@inagro.be.


LogosProjets_LYSE.jpg


As_4_West_Vlaanderen_met_VLM.jpg
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht