Op 9 juli ondertekenden stakeholders uit de gehele biologische aardappelketen de eerste Vlaamse convenant ‘versnelde transitie naar robuuste biologische aardappelteelt’ op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Plaagresistente aardappelrassen laten toe om jaarlijks een stabiele en bedrijfszekere opbrengst te realiseren. De ondertekenaars van de convenant engageren zich om tegen 2021 maximaal in te zetten op die rassen voor de biologische teelt.

Vlaamse biologische aardappelketen engageert zich voor robuuste teelt

2018 werd ei zo na een plaagjaar. Een scenario als in 2016 was in de maak. Door de vroege en hevige infectiedruk viel de opbrengst van de biologische aardappelen tegen. Het standaardras Agria haalde toen een opbrengst van amper 20 ton per ha.

Anderzijds is er momenteel een groeiend aanbod van kwalitatieve en plaagresistente rassen. Carolus, Connect en Alouette vormen samen een eerste kopgroep die al meerdere jaren zijn potentieel heeft bevestigd in de jaarlijkse rassenproef biologische aardappelen van Inagro. Die rassen vinden ondertussen stilaan ingang in de praktijk, maar een extra zetje blijkt nodig.

 

Aardappelconvenant drong zich op
De sector reageert vrij conservatief en houdt te vaak vast aan de bekende (plaaggevoelige) standaardrassen. Daarom nam ‘Biozoektketen’ het initiatief voor de aardappelconvenant ‘versnelde transitie naar robuuste biologische aardappelteelt’. Doelstelling is om door de keuze voor plaagresistente rassen en een aangepaste teelttechniek te komen tot

  • een stabiele en bedrijfszekere aardappelteelt voor de boer;
  • en een kwalitatief en continu aanbod voor de handel.  

Vooraleer de convenant te ondertekenen, vergewisten de ondertekenaars zich in het veld van het huidige rassenaanbod. Op het proefbedrijf biologische landbouw werden dit jaar 28 aardappelrassen uitgeplant in proef. Ruim de helft daarvan is plaagresistent dankzij één of meer resistentiegenen die op een natuurlijke manier werden ingekruist. Karel Dewaele bracht objectief in beeld hoe Inagro die rassen de voorbije jaren heeft ervaren. De aanwezige pootgoedbedrijven en verpakkers haakten daar vanzelf op in, zodat heel wat ervaring werd uitgewisseld.

20180709_bioaardappelconvenant01.jpg
De biologische aardappelketen, van pootgoedbedrijf tot retail, beoordeelt samen met Karel Dewaele van Inagro de rassenproef


De biologische aardappelmarkt in (West-)Europa
Paul Verbeke (Biozoektboer) bracht vooraleer het convenant werd ondertekend, nog even de biologische aardappelmarkt in beeld. Duitsland heeft met 8600 ha veruit het grootste areaal. Frankrijk en Nederland telen respectievelijk 2200 ha en 1500 ha biologische aardappelen. België hinkt als aardappelland achterop in de Europese statistieken met ongeveer 700 ha. 80 % van dat areaal wordt in Wallonië geteeld.

GFK, die de bestedingen van de Belgische consument in beeld brengt, ziet het marktaandeel van verse biologische aardappelen (6 % in 2017) jaarlijks toenemen in een globaal dalende markt. Ruim de helft ervan vindt zijn weg via de grootdistributie. De belangrijkste aardappelverpakkers in Vlaanderen hebben daarom ook een bio-assortiment. Ook in de industrie worden biologische aardappelen verwerkt tot aardappelproducten. Daarvan wordt nog een belangrijk deel aangevoerd uit het buitenland.  

 

Gehele keten tekent convenant
Bart Naeyaert, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen en voorzitter van Inagro, ondertekende als eerste de convenant. Inagro engageert zich om verder in te zetten op vergelijkend rassenonderzoek voor biologische aardappelen, zodat objectieve cijfers over die nieuwe ‘robuuste’ rassen beschikbaar komen. Daarnaast wil Inagro de sector ondersteunen in een optimale teelttechniek en een goed resistentiemanagement.

De convenant is echter een gezamenlijk engagement van de gehele aardappelketen en werd ondertekend door Boerenbond, ABS en Bioforum Vlaanderen, de belangrijkste pootgoedbedrijven, heel wat individuele biologische boeren, partners uit de handel, verpakking en verwerking van biologische aardappelen en door nagenoeg de volledige Vlaamse retail. Elke partner wordt op zijn actieterrein aangesproken en engageert zich om tegen 2021 voor 100 % te kiezen voor plaagresistente, robuuste rassen in de biologische teelt.  

20180709_bioaardappelconvenant02.jpg
De convenant is een gezamenlijk engagement van de gehele aardappelketen


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie