Door het warme weer valt de eerste gerstoogst net als vorig jaar uitzonderlijk vroeg. Dat is bij Inagro geen probleem, want vorige week zetten we een nieuwe proefvelddorser in op onze proefvelden. De nieuwe, hightech machine van het LCG laat toe om granen en peulvruchten efficiënter en sneller te oogsten. Bovendien verzamelt de dorser meteen heel wat interessante data die nuttig zijn voor onderzoek en advies. In dit nieuwsbericht lees je meer en op onze Facebookpagina vind je een filmpje van de nieuwe proefvelddorser in werking.

Gloednieuwe dorser voor akkerbouwgewassen in gebruik op Vlaamse proefvelden

Het grote areaal akkerbouw- en voedergewassen is van groot belang voor de agrarische sector en de verwerkende industrie. Daarom is goede ondersteuning van de sector, met hoogstaand praktijkgericht onderzoek en advies, noodzakelijk. Praktijkcentra die werken rond akkerbouw volgen de technologische ontwikkelingen dan ook op de voet.

Vorig jaar vroeg het LCG (Landbouwcentrum Granen Vlaanderen) VLIF-steun aan voor de investering in een nieuwe proefvelddorser. Inagro stond gedeeltelijk in voor de financiering en beheert de machine. Vorige week namen we de dorser voor het eerst in gebruik. Het toestel zal de proefveldwerkzaamheden in granen en drooggeoogste peulvruchten sneller, efficiënter en nauwkeuriger maken. De tijdsbesparing en brede inzetbaarheid zullen bovendien de kostprijs van het praktijkonderzoek drukken.
 
 
 
Sneller, efficiënter…
De aangekochte proefvelddorser zal een tijdsbesparing opleveren in de proefveldwerkzaamheden. Onze proefveldmedewerkers kunnen een perceel sneller oogsten en dus meerdere percelen in een kortere tijdspanne verwerken. “In jaren waarin de weersomstandigheden tijdens de oogstperiode niet ideaal zijn, kan die tijdswinst cruciaal zijn om alle proeven onder de goede omstandigheden te kunnen oogsten”, vertelt onze expert Jonas Claeys. De snellere werking komt ook de kwaliteit van de oogst ten goede.
 
INA_5531_LR.jpgMaar het zijn voornamelijk de “on-board” analyses die een grote tijdsbesparing betekenen. Zo laten recente proefvelddorsers toe om de opbrengst van de geoogste oppervlakte te wegen en tijdens de oogst al kwaliteitsanalyses te doen, zoals de bepaling van het hectolitergewicht en vochtgehalte. “Dat zorgt voor een enorme tijdswinst ten opzichte van de manuele weging en kwaliteitsanalyses. Bovendien is er minder transport nodig, omdat de analyses ter plaatse gebeuren”, aldus Jonas.
 
 
… en nauwkeuriger werken
INA_5563_LR.jpgDe proefvelddorser voert analyses meteen uit en verzamelt de data digitaal. Zo is de kans op eventuele meet- en typfouten nog kleiner. Dankzij die automatische dataregistratie kunnen akkerbouwers, ondanks de toenemende schaalgroottes van de proeven, snel over accurate proefresultaten beschikken en bijvoorbeeld een doordachte rassenkeuze maken in de toekomst. Jonas: “Dat is handig, want kort na de oogst van de granen worden de wintergranen al uitgezaaid voor het volgende seizoen."
 
 
Ook voor alternatieve teelten
Vanuit economisch en maatschappelijk standpunt hebben akkerbouwers meer interesse in alternatieve teelten. Denk bijvoorbeeld aan alternatieve granen, soja en veldbonen. Daarom voeren praktijkcentra naast klassieke graanproeven ook meer onderzoek uit naar alternatieve teelten. Ook die diverse gewastypes zal de dorser vlot kunnen verwerken. “Met de informatie uit die oogstwerkzaamheden én demonstraties op het veld kunnen we een antwoord bieden op de vele vragen van landbouwers", gaat Jonas verder.
 
 
Waar zal de dorser in werking te zien zijn?
Verschillende partners van LCG toonden al interesse om de proefvelddorser te gebruiken. Inagro zal de dorser alvast inzetten op alle eigen proeflocaties. In het komende teeltseizoen worden zo al elf van de negentien locaties met wintertarwe en zes van de acht locaties met wintergerst op een efficiëntere en kwaliteitsvollere manier geoogst. Op 24 mei 2019 zijn alle akkerbouwers welkom in Inagro op de “Themadag akkerbouw”, waar ze de dorser in werking zullen zien.
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw