Eind juni organiseerde Inagro traditiegetrouw haar jaarlijkse proefveldbezoek courgette openlucht en onder glas. Naast rassenonderzoek en de bestrijding van vruchtvuur werd opnieuw veel aandacht besteed aan de bestuivingsproblematiek in courgette. Voor veel telers blijft het probleem van een tekort aan mannelijke bloemen een jaarlijks terugkomend fenomeen.   

 
Bestuiving centraal op proefveldbezoek courgette

Rassenonderzoek  

De diverse rassen in openlucht en in koepelserre werden uitgebreid toegelicht door Francis. De verschillen tussen de referentierassen en sommige nieuwe rassen waren duidelijk.  

Akkerranden en bufferstroken  

Omdat telers veel vragen hebben rond de strenge regelgeving akkerranden en bufferstroken, werden de belangrijkste aandachtspunten kort meegegeven. Wie hierrond specifieke vragen heeft, kan contact opnemen met tom.vannieuwenhove@inagro.be. 

Bestuivingsproef openluchtteelt  

Om het aantal puntvruchten te verminderen, wordt dit jaar in openlucht geëxperimenteerd met het tussenplanten van rassen die meer mannelijke bloemen produceren. Een deel van de proef werd eveneens later geplant, zodat op een ander moment in die teelt meer mannelijke bloemen beschikbaar zijn. Daarnaast wordt ook het effect van een bloemenrand in de nabijheid nagegaan en gemonitord of het plaatsen van een suikeroplossing in het gewas meer bestuivers zal aantrekken. 

We houden jullie in het najaar verder op de hoogte van de resultaten van deze openluchtproef.    

In een volgende blog komen de resultaten van de serreproeven, aangelegd in het kader van het bestuivingsproject, aan bod.  

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming | Glasgroenten | Groenten Open Lucht