Een alarmerende boodschap over akkervogels weerklonk afgelopen week nog maar eens in het nieuws: de kievit slaagt er nauwelijks in om zijn jongen succesvol groot te brengen en dreigt te verdwijnen op korte termijn. Maar ook de patrijs, een andere typische akkerbewoner, zit in hetzelfde gammele schuitje. We weten nochtans wat er moet gebeuren om deze soorten een toekomst te bieden: voorzien van eten (zowel in de winter als in de zomer) en veilige nestgelegenheid. Land- en tuinbouwschool VABI in Roeselare toont de toekomstige generatie landbouwers hoe het kan.

Volgende generatie landbouwers steekt handen uit de mouwen voor akkervogels

Patrijzen en andere akkervogels zijn afhankelijk van akkers voor hun overleving. Ze gaan er op zoek naar voedsel (granen, insecten, vegetatie) en ze maken er hun goed verscholen nest. Er wordt daarom vooral naar de landbouw gekeken om de afname in populaties, een trend die al tientallen jaren aan de gang is, tegen te gaan. 


Land- en tuinbouwschool VABI in Roeselare liet zich inspireren door de recente inspanningen van Inagro in teken van de patrijs en besloot hierop in te pikken. ‘Het is heel belangrijk dat we de toekomstige generatie van landbouwers laten kennismaken met dit aspect van landbouw,’ meent Frédéric Boudry, teeltverantwoordelijke bij VABI. ‘Daarom beslisten we een akkervogelmengsel in te zaaien op één van onze velden bij wijze van demonstratie. De leerlingen van VABI staan mee in voor het onderhoud en beheer van dit bloemenblok. Hopelijk slagen we hiermee erin de studenten te inspireren.’ Het bloemenblok werd begin mei ingezaaid.


Het bloemenblok is hetzelfde als hetgeen dat Inagro samen met enkele landbouwers in Ramskapelle en Pervijze uittest in het kader van het Europese project ‘PARTRIDGE’. Goed voor een oppervlakte van 20 ha dit jaar!
2018-06-25-ML-partridgeramskapelle.jpg
Het eerder ijle mengsel bestaat uit een- en meerjarige kruiden (zie grafiek) en biedt het hele jaar door dekking, voedsel (zaden en insecten) en een veilige nestgelegenheid aan de patrijs en bij uitbreiding vele andere akkervogels. Het specifieke beheer van het bloemenblok is de sleutel tot het succes van de maatregel. In het late voorjaar wordt het mengsel ingezaaid, het voorjaar erop wordt de helft hiervan bloksgewijs gemaaid en na oppervlakkige bodembewerking heringezaaid. Het jaar erop wordt de andere helft dan heringezaaid. Het bloemenblok bestaat zo dus steeds uit een stuk met eenjarige soorten (goed om insecten te bejagen met jonge kuikens) en een stuk met meerjarige soorten (uitstekend broedhabitat). Naast deze jaarlijkse herinzaai vragen deze bloemenblokken geen verder onderhoud, zodat de werklast voor de landbouwer minimaal is.

2018-06-25-ML-partridgegrafiek2.PNG
Samenstelling PARTRIDGE-bloemenmengsel

Meer info:
E Willem Van Colen
T 051 27 33 15

2018-06-25-ML-partridgelogo.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Landbouw In Zijn Omgeving