We zijn halfweg juni en op veel plaatsen viel de afgelopen weken nauwelijks neerslag. Ook volgende week wordt weinig regen voorspeld. Wie straks wil irrigeren doet er dus goed aan nu de nodige voorbereidingen te treffen en zijn installatie na te kijken. Denk eraan dat het optimale irrigatietijdstip niet alleen afhankelijk is van de bodemsoort, maar ook van de teelt en van het groeistadium van het gewas. Jonge planten moeten natuurlijk wortel kunnen vormen, maar in de fase van de koolvorming is beregenen van bloemkool zeker effectief.    

Het irrigatieseizoen komt eraan: zorg dat je beregeningsinstallatie klaar is voor gebruik

Tips voor een optimale beregening  

 • Controleer vóór het beregenen altijd het bodemvocht. Een tensiometerstation met meerdere tensiometers kan daarbij een hulp zijn, of gebruik een grondboor om het bodemvocht in de wortelzone te controleren. De vochtvraag is afhankelijk van het gewasstadium.  
 • Controleer jouw beregeningsinstallatie:  
  • Controleer of de beregening op een uniforme manier gebeurt. Dat kan eenvoudig gemeten worden door enkele pluviometers of uniforme bakjes in het gewas te plaatsen.
  • Controleer het debiet of gebruik een manometer om de druk te meten: bij het beregeningskanon is 3,5-5,5 bar gewenst (afhankelijk van de beregeningskop. Bij een beregeningsboom is de druk lager omdat er meerdere sproeiers zijn.  
 • Zorg voor enige overlap tussen de irrigatiestroken om droge stroken te vermijden. Bepaal de grootte van de overlapzone eventueel ook met de pluviometer.
 • De oprolsnelheid van de haspel bepaalt de irrigatiehoeveelheid. De oprolsnelheid vertragen verhoogt de irrigatiehoeveelheid. De oprolsnelheid verhogen verlaagt de irrigatiehoeveelheid.  
 
 
Timing
Beregenen overdag of ’s nachts maakt eigenlijk geen verschil op vlak van verdamping. Het irrigatiewater bereikt de bodem en het gewas vooraleer het water de kans krijgt om te verdampen tijdens het beregeningstraject. Onderzoek leerde dat slechts 0,7 % onmiddellijk verdampt (bron BDB).
 
Water verdampen vergt dergelijk grote hoeveelheden zonne-energie dat de waterdruppel niet verdampt in die paar seconden dat hij in het beregeningstraject zit. Toch is het aanbevolen om bij beregening met grondwater of openputwater na te gaan of de bijzondere voorwaarden van je vergunning geen verbod opleggen voor beregening overdag in de zomermaanden.  
 
Vermijd om te beregenen bij sterke wind, want dat vergroot de druppelgrootte. Irrigatie met een spuitboom is minder windgevoelig dan irrigatie door een kanon.  
 
Geef voldoende grote hoeveelheden per irrigatiebeurt, zodat het water goed in de bodem kan dringen: 15 l/m² tot 20 l/m² is ideaal.  
 
LET OP! Bedrijven die GLOBALG.A.P.-gecertificeerd zijn moeten de kwaliteit van het gebruikte irrigatiewater nauwgezet opvolgen.
 
 
 
Inagro helpt de teler met informatie rond het tijdstip van beregening
Inagro coördineert vanaf oktober 2018 een nieuw VLAIO-project “Irrigatie 2.0, wanneer waar welk water” in samenwerking met ILVO en VITO.  
 
Het project wil:
 • landbouwers efficiënter laten beregenen, zodat het beschikbare water optimaal wordt ingezet;
 • landbouwers in perioden van waterschaarste informeren over geschikte alternatieve waterbronnen en
 • een gebruiksvriendelijk online platform opzetten waarbij de irrigatiebehoefte op perceelsniveau en het aanbod van alternatieve waterbronnen in een bepaalde gebied gevisualiseerd worden.  
 
Het project focust op drie type gewassen die frequent geïrrigeerd worden, namelijk aardappel, spinazie en bloemkool. Inagro, ILVO en VITO willen met dit project een boost geven aan het duurzamer inzetten van irrigatiewater in Vlaanderen.  
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Groenten Open Lucht | Water | Smartfarming