Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 265 items aan uw criteria.
05.07.18 - Nieuwe erkenningen voor soja

Sinds kort zijn er 2 herbiciden toegevoegd aan de lijst van toegelaten middelen in sojateelt, dankzij de inspanningen van Inagro. Dit kan een extra stimulans zijn om soja te integreren in de rotatie.  

 
28.06.18 - Bestuiving centraal op proefveldbezoek courgette

Eind juni organiseerde Inagro traditiegetrouw haar jaarlijkse proefveldbezoek courgette openlucht en onder glas. Naast rassenonderzoek en de bestrijding van vruchtvuur werd opnieuw veel aandacht besteed aan de bestuivingsproblematiek in courgette. Voor veel telers blijft het probleem van een tekort aan mannelijke bloemen een jaarlijks terugkomend fenomeen.   

 
27.06.18 - Gevaar bladluizen in maïs geweken

De bladluizendruk in de maïs blijft dit jaar zeer laag, net als voorgaande jaren. Op de meeste telplaatsen vinden we nog steeds weinig of geen bladluizen.   

  
27.06.18 - Cursus begeleidingssnoei voor jonge bomen

Wil je als agroforestrytoepasser het maximum halen uit je boomaanplant voor kwaliteitshout, dan is een goede begeleidingssnoei cruciaal. Kom er alles over te weten en doe praktijkervaring op tijdens een gratis cursus begeleidingssnoei voor jonge bomen op 17 juli in Heuvelland.

21.06.18 - Demonstratie randenmaaiers lokt mooi aantal landbouwers

Op vrijdag 15 juni ging de demonstratie akkerranden en bufferstroken door op het voetbalplein van Nieuwestede. 45 geïnteresseerden kwam kennis verzamelen over het beheer van de 1-meter teeltvrije zone. Ze ontdekten ook wat ze met de 5-meter bemestingsvrije kunnen aanvangen. Ook het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, driftreducerende technieken, beheersovereenkomsten en drones in de landbouw kwamen uitvoerig aan bod.

21.06.18 - Grote belangstelling voor demo mechanische onkruidbestrijding

De ruim 150 bezoekers keerden tevreden terug van de demodag ‘cameragestuurde schoffelmachines en precisiewiedeggen’ op vrijdag 8 juni in Reninge. De demo toonde een goede steekproef van de huidige techniek. Tegelijk werd duidelijk dat een goede afstelling nog steeds het verschil maakt.  

21.06.18 - Nieuwe brochure verruimt je kennis over ritnaalden

Ritnaalden zijn de laatste jaren een toenemend plaagprobleem in aardappelen, granen en groentegewassen. Hoewel het momenteel in de meeste gewassen niet de belangrijkste beschadiger is in schadeomvang, toch is het een zeer gevreesde plaag omdat ze moeilijk te beheersen zijn. Dit komt door hun ondergrondse levenswijze, langdurige cyclus en grillig optreden. In onze nieuwe brochure leer je nog meer over hun levenswijze, identificatie en wat je kan doen om het risico op schade gegrond in te schatten.     

   
18.06.18 - Studieavond 'Boer en bij' lokt veel volk naar Avowest

Samenwerken rond het thema ‘Boer en bij’. Dat is de rode draad in het LEADER-Westhoek-project ‘Boer en bij’. De vul- en spoelplaats voor het spuittoestel, de bijenhal en het insectenonderdak op de site van de Schipvaarthoeve en Avowest zijn daar mooie voorbeelden van. Die investeringen werden op woensdag 13 juni officieel in gebruik genomen. De avond werd verdergezet met de studieavond ‘Boer en bij’, waarop een tachtigtal geïnteresseerde landbouwers en imkers tips kregen om de bijenpopulatie te helpen in stand houden. Ook daar stond samenwerking centraal.

13.06.18 - Demonstratie onderhoud van akkerranden in Wingene

Welke maaiers zijn geschikt om de 1-meter teeltvrije zone te onderhouden? Waarom gebruik je best driftreducerende doppen? Hoe beheer je een 1-meter teeltvrije zone? En wat kan je aanvangen met de 5-meter bemestingsvrije zone langs waterlopen? We demonstreren verschillende randenmaaiers en geven antwoord op deze en tal van andere vragen tijdens de demonamiddag van 21 juni in Wingene.

12.06.18 - Infoavond agroforestry: Bomen voor veerkracht

Wil je wel eens iets nieuws proberen op je bedrijf? Ben je op zoek naar manieren om meer opbrengst te halen uit een hectare grond? Wil je meewerken aan meer biodiversiteit in het landbouwlandschap? Of een nog betere combinatie van een hoge productiviteit en een hoge biodiversiteit? Dan is agroforestry misschien iets voor jou. Kom op maandag 18 juni informatie inwinnen op onze infoavond “Agroforestry: Bomen voor veerkracht”  

07.06.18 - Demonstratienamiddag beheer akkerranden

Welke maaiers zijn geschikt om de 1-meter teeltvrije zone te onderhouden? Hoe gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen? Hoe zitten beheerovereenkomsten ineen? Waarom gebruik je best driftreducerende doppen? Hoe beheer je een 1-meter teeltvrije zone? En wat kan je aanvangen met de 5-meter bemestingsvrije zone langs waterlopen? We demonstreren verschillende randenmaaiers en geven antwoord op deze en tal van andere vragen tijdens de demonamiddag van 15 juni. 

 
07.06.18 - Coloradokever terug een plaag
Eind april - begin mei zijn de eerste coloradokevers gespot op aardappelopslag of op vroege aardappelen. Inmiddels is de eerste generatie larven in ontwikkeling. Op plaatsen waar ze vorig jaar al in grotere aantallen ontwikkelden, zijn ze nu algemeen aanwezig. In samenwerking met Inagro volgt PCA de situatie op verschillende percelen goed op. We adviseren aardappeltelers voor de beheersing via de waarschuwingsberichten. Lees zeker verder!

 

06.06.18 - De gevolgen van hoge koolvliegdruk worden zichtbaar

De gevolgen van hoge koolvliegdruk worden zichtbaar
Vorige week werden op sommige percelen terug koolvliegmaden gevonden in bloemkool en broccoli. Uit de waarnemingen zagen we dit al wat aankomen doordat al vanaf eind april massale ei-afleg werd waargenomen. De druk is vergelijkbaar met deze van vorig jaar, en op sommige plaatsen soms nog zwaarder.
   

   
06.06.18 - Een beheerovereenkomst perceelsranden iets voor jou?

Langs ingedeelde waterlopen geldt er een verbod op het gebruik van meststoffen in de eerste vijf meter landinwaarts. Heb je perceelsranden langs waterlopen en wil je voldoen aan de regelgeving, maar er tegelijkertijd nog iets aan overhouden? Dan is een beheerovereenkomst perceelsranden misschien iets voor jou.

30.05.18 - De randenmaaier op Landbouwexpo Tielt

Begin juni. De tijd begint te dringen als je de 1-meter teeltvrije zone nog een opfrisbeurt wil geven. Geen tijd of geen geschikte maaier? Geen probleem: doe een beroep op de randenmaaier. Wil je die machine eerst eens in actie zien vooraleer te beslissen? Kom ons dan bezoeken op de Landbouwexpo in Tielt.

30.05.18 - Excursie: Agroforestry in Noord-Frankrijk

Zoals de twee voorbije jaren organiseert het consortium Agroforestry Vlaanderen ook dit jaar een studiereis, deze keer in samenwerking met AGROOF, een studiebureau dat zich gespecialiseerd heeft in agroforestry. Tussen 17 september en 19 september nemen we een kijkje bij onze Franse buren. Tijdens deze studiereis ligt de focus op productie van kwaliteitshout, professioneel beheer, agronomische impact en vermarkting van houtige biomassa.

17.05.18 - Inagro zoekt biologische oplossingen tegen aardvlooien

Aardvlooien kunnen ernstige schade toebrengen aan diverse gewassen. In 2017 was de druk van aardvlooien zeer hoog, mede door de droge en warme omstandigheden. Ook bij de start van dit seizoen zien we op het biologisch proefbedrijf een groeiende populatie op jonge paksoiplantjes. Tot op heden zijn er nog maar weinig biologische beheersingstechnieken getest onder Vlaamse omstandigheden. Daarom start Inagro dit jaar met een tweejarig project ‘Aardvlooien uitgevlooid’.

17.05.18 - Mechanische onkruidbestrijding in maïs stap voor stap

In het verlengde weekend van Hemelvaart werd de eerste biologische maïs uitgezaaid. Onkruidbestrijding vergt nu alle aandacht. Het weer is ons alvast gunstig gezind. In dit nieuwsbericht brengen we nog eens een aantal aandachtspunten in herinnering.

16.05.18 - Save the date: excursie Agroforestry in Frankrijk

Net als de voorbije jaren organiseert het consortium Agroforestry Vlaanderen ook dit jaar een studiereis. Dit jaar doen we dat in samenwerking met Agroof. Tussen maandag 17 september en woensdag 19 september nemen we een kijkje bij onze Franse buren. Tijdens de studiereis ligt de focus op productie van kwaliteitshout, professioneel beheer, agronomische impact en vermarkting van houtige biomassa.

15.05.18 - Maai de rand nu je er nog bij kan!

Het weer wordt stilaan beter en de werkzaamheden draaien op volle toeren. Maar vergeet ook niet om de 1-meter teeltvrije zone even onderhanden te nemen nu het nog kan. Lukt het nu niet door de vele werkzaamheden op het veld? Geen nood, afhankelijk van de teelt is het ook mogelijk tijdens het teeltseizoen.