Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 369 items aan uw criteria.
12.07.18 - Inagro test innovatieve erosiemaatregelen in courgette

Courgette telen op hellende percelen kan heel wat afstroming veroorzaken. Water krijgt onvoldoende tijd om in de bodem in te dringen en spoelt meteen af naar lager gelegen delen. Maar kan je al bij het planten al maatregelen nemen tegen hevige regenval? En hoe kan je bij droogte de waterinfiltratie optimaliseren?    

05.07.18 - CVBB gaat voluit voor lokaal contact en draagvlakverbreding (rapportering CVBB deel 3)

Waterkwaliteitsgroepen vormen de basis van de CVBB-werking. Op een laagdrempelige manier wordt er veel waardevolle informatie uitgewisseld over het gebied rond een MAP-meetpunt. Maar het CVBB gaat ook letterlijk de boer op, met de zogenaamde tententochten. De grote betrokkenheid die daarmee gecreëerd wordt, maakt dat land- en tuinbouwers samen streven naar een betere waterkwaliteit.

04.07.18 - Stikstof bijbemesten bij droogte?

De afgelopen weken viel er weinig tot geen neerslag in onze regio. Ook de komende dagen dreigt het droog te blijven. Heeft het zin om N bij te bemesten? We geven alvast enkele richtlijnen mee voor de voornaamste teelten, namelijk aardappelen, bloemkool en prei.

29.06.18 - Landbouwpraktijken kleuren MAP-meetpunten rood (rapport CVBB - deel 2)

In een vorig nieuwsbericht kon je al lezen hoe het CVBB de rode MAP-meetpunten en de waterloop bemonstert om de oorzaak van nitraatoverschrijding te achterhalen. Welnu, het CVBB heeft zeven verschillende mogelijke verklaringen vastgesteld voor de nitraatoverschrijdingen. Koploper is de huidige landbouwactiviteit, die de waterlopen met nitraten aanrijkt via het drainagewater, gevolgd door nitraatrijke bronnen.

27.06.18 - Cursus begeleidingssnoei voor jonge bomen

Wil je als agroforestrytoepasser het maximum halen uit je boomaanplant voor kwaliteitshout, dan is een goede begeleidingssnoei cruciaal. Kom er alles over te weten en doe praktijkervaring op tijdens een gratis cursus begeleidingssnoei voor jonge bomen op 17 juli in Heuvelland.

26.06.18 - Infoavond boslandbouw lokt groot aantal geïnteresseerden

Op maandag 18 juni 2018 organiseerde het consortium ‘Agroforestry in Vlaanderen’ een infoavond voor landbouwers die spelen met het idee om agroforestry toe te passen op hun bedrijf. Er werd dieper ingegaan op wat agroforestry nu juist is, wat de drempels kunnen zijn,  welke opportuniteiten zich voordoen en welke wetgeving van kracht is. Om het geheel kracht bij te zetten, werd een bezoek gebracht aan de agroforestryaanplant van Nils Mouton.

18.06.18 - Ovlac ekoploeg in primeur op Biovelddag 27 juni

(Biologische) telers zetten steeds vaker de ploeg aan de kant en kiezen voor niet-kerende grondbewerking. Dat is goed voor de bodem en het bodemleven. Maar er zijn ook heel wat uitdagingen verbonden aan niet-kerende grondbewerking. In de biologische landbouw in Nederland is de ‘ekoploeg’ een nieuwe hype. Rotoreg in front, 8 schaar achteraan, 125 pK... je ontdekt de Ovlac ekoploeg komende woensdag in primeur op de Biovelddag.

 
18.06.18 - Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

Enkele jaren geleden werd de erosiewetgeving strenger. In verschillende fasen tussen 2014 en 2018 werd die nieuwe wetgeving geïmplementeerd. In de praktijk rezen heel wat vragen rond onder andere de technische haalbaarheid van een aantal maatregelen. In het demoproject 'Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen' namen we de voornaamste knelpunten onder de loep. Na afloop van het project werd een overzicht gemaakt van die knelpunten, samen met de aandachtspunten en mogelijke oplossingen.  

15.06.18 - CVBB vergaart unieke terreinkennis (Rapportering CVBB-deel1)

Zoals aangekondigd verduidelijkt het CVBB in een reeks artikels haar werking, verwezenlijkingen en ervaringen. Als eerste komt de aanpak van de rode MAP-meetpunten aan bod, dat zijn punten die de nitraatnorm van 50 mg nitraat/l overschrijden. Ook meetpunten die flirten met de nitraatnorm worden in deze aanpak meegenomen.  

 
12.06.18 - Infoavond agroforestry: Bomen voor veerkracht

Wil je wel eens iets nieuws proberen op je bedrijf? Ben je op zoek naar manieren om meer opbrengst te halen uit een hectare grond? Wil je meewerken aan meer biodiversiteit in het landbouwlandschap? Of een nog betere combinatie van een hoge productiviteit en een hoge biodiversiteit? Dan is agroforestry misschien iets voor jou. Kom op maandag 18 juni informatie inwinnen op onze infoavond “Agroforestry: Bomen voor veerkracht”  

04.06.18 - Rapport van de CVBB-werking: het verhaal achter de cijfers

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB vzw) is begin 2012 opgestart. Sindsdien gingen CVBB-adviseurs samen de land- en tuinbouwers op zoek naar oplossingen voor de problemen met waterkwaliteit in agrarisch gebied. De werking kadert in het Mestdecreet en de Mestactieplannen (MAP 4 en MAP 5) en is complementair aan de activiteiten van de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en andere actoren op het terrein, die allen ijveren voor het behalen van de doelstellingen rond waterkwaliteit.

04.06.18 - En de boer, hij ploegde voort! Of toch niet? - deel 3

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? De voorbije twee weken bespraken we de verschillende beschikbare machines, maar ook een aantal andere bepalende factoren zoals een goede bodemconditie en een juiste bandendruk. Deze week gaan we dieper in op de omschakeling van ploegen naar niet-kerende grondbewerking. We geven mee waarop je moet letten.

31.05.18 - Veel neerslag in een korte periode, wat nu?

Deze week werden we geconfronteerd met grote tot zeer grote hoeveelheden neerslag. Wat deed dat met onze bodems? Waarmee moeten we de komende dagen nog rekening houden? En hoe kunnen we problemen in de toekomst beperken?

30.05.18 - Excursie: Agroforestry in Noord-Frankrijk

Zoals de twee voorbije jaren organiseert het consortium Agroforestry Vlaanderen ook dit jaar een studiereis, deze keer in samenwerking met AGROOF, een studiebureau dat zich gespecialiseerd heeft in agroforestry. Tussen 17 september en 19 september nemen we een kijkje bij onze Franse buren. Tijdens deze studiereis ligt de focus op productie van kwaliteitshout, professioneel beheer, agronomische impact en vermarkting van houtige biomassa.

29.05.18 - En de boer, hij ploegde voort! Of toch niet? - deel 2

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? Vorige week gingen we in deel 1 reeds dieper in op het bekomen van een goede bodemconditie en de juiste bandendruk.  Deze week bekijken we de verschillende soorten niet-kerende machines en de bedrijfsvoering waarvoor ze geschikt zijn.

24.05.18 - En de boer, hij ploegde voort! ... of toch niet? - Deel 1

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? De komende drie weken gaan we dieper in op de toepassing van niet-kerende bodembewerking ter vervanging van de ploeg en geven we je een antwoord op bovenstaande vragen.

16.05.18 - Save the date: excursie Agroforestry in Frankrijk

Net als de voorbije jaren organiseert het consortium Agroforestry Vlaanderen ook dit jaar een studiereis. Dit jaar doen we dat in samenwerking met Agroof. Tussen maandag 17 september en woensdag 19 september nemen we een kijkje bij onze Franse buren. Tijdens de studiereis ligt de focus op productie van kwaliteitshout, professioneel beheer, agronomische impact en vermarkting van houtige biomassa.

11.05.18 - Aanvraag fosfaatklasseverlaging = aanvragen vóór de staalname via SNapp

Percelen waarop je een staalname wil doen voor de fosfaatklasses moet je sinds begin dit jaar voormelden via SNapp op het Mestbankloket. Die voormelding verlost je van de aanvraag op papier na de staalname. We leggen je stapsgewijs uit wat je moet doen.

09.05.18 - Derogatiebedrijven, vergeet de derogatiestalen niet aan te vragen!

Het is dezer dagen erg druk op de velden: aardappelen planten, gras maaien en hakselen en dan vlug de maïs inzaaien. Maar vergeet niet om de derogatiestalen voor 31 mei te laten nemen! Wil je die laten meetellen voor fosfaatklasseverlaging? Dan moet je de stalen aanmelden via SNapp op het mestbankloket. Hoe dat moet lees je in dit nieuwsbericht.

 
09.05.18 - Vraag de aanplantsubsidie agroforestry tijdig aan!

Landbouwers kunnen binnenkort weer een subsidie aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Bij dat landbouwsysteem combineer je bomenteelt en landbouwgewassen of dieren op eenzelfde perceel. Daarvoor kan de landbouwer tot maximaal 80 % steun ontvangen voor aanplant van de bomen. Geïnteresseerde landbouwers kunnen zich van eind juli tot uiterlijk 21 september 2018 aanmelden via het e-loket.