Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 789 items aan uw criteria.
20.09.18 - Veldbezoek akkervogels informeert landbouwers

Op vrijdag 7 september vond het "akkervogelveldbezoek" plaats in de Moeren. Tijdens dat infomoment kregen de landbouwers meer informatie over de grauwe kiekendief, het inzetten van Japanse haver voor akkervogels en de akkerranden. Heel wat geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen en werden te woord gestaan door het Regionaal Landschap Westhoek, de Vlaamse Landmaatschappij en Inagro.

20.09.18 - Schadepercelen en nitraatresidu: wat is belangrijk?

Vorige maandag heeft de Mestbank de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket. Het nitraatresidu bepalen op percelen is een belangrijk controle-instrument om de doelstellingen van MAP5 te halen en de waterkwaliteit op peil te houden. De VLM raadt landbouwers aan om op het Mestbankloket na te kijken of er op hun bedrijf percelen geselecteerd zijn voor de nitraatresidustaalname. Door de droge zomer zijn er veel percelen met schade. Teeltschade of oogstmislukking kan leiden tot een hoger nitraatresidu. De landbouwers die van oordeel zijn dat de teeltschade hun nitraatresidu beïnvloed heeft, moeten dat laten weten aan de Mestbank. In dit nieuwsbericht geven we een aantal aandachtspunten mee.

20.09.18 - Doornappel: een te mooie plant om uit te trekken en te vernietigen?

We treffen momenteel de voorbereidingen van een project rond knolcyperus. Daarin merkten we op dat doornappel soms een groot probleem vormt in West-Vlaanderen. De plant lijkt meer en meer voor te komen. Er wordt gesteld dat tot 10 % van de velden geïnfecteerd zijn. Vooral op akkerbouwmatige percelen zie je ze regelmatig opduiken (aardappelen, wortel). Ook in groentepercelen komen ze meer en meer voor. Opmerkelijk is dat doornappel een zeer mooie plant is en sterk lijkt op een sierplant. Ze wordt als dusdanig gebruikt en heeft zo bouwland geïnfecteerd.

19.09.18 - “Gans en Frietje”, een receptenboekje voor jager en kok

Hoewel heel wat jagers beweren dat ganzen taai en moeilijk te bereiden zijn, is het tegendeel waar. Het vlees van ganzen smaakt heerlijk en je kan er op verschillende manieren mee aan de slag gaan. Zin in een voorsmaakje? "Gans en Frietje" helpt je alvast op weg.

19.09.18 - Boer ik goed?

"Kan ik nog bijleren?" Uiteraard kan je nog bijleren. Heel wat land- en tuinbouwers leren bijvoorbeeld van hetgeen ze zien bij een collega en gaan er zelf mee aan de slag. Demonstraties te velde verduidelijken ook veel. Door deel te nemen aan het Europese netwerk "NEFERTITI" heeft Inagro de kans om ook buitenlandse informatie tot bij jou te brengen. In dit nieuwsbericht leggen we uit welke kennis we de komende drie jaar zullen verzamelen. Die kennis willen we met jou delen via demonstraties. Houd dus zeker onze nieuwsbrief en agenda in het oog, want ook jij zult ongetwijfeld bijleren!

13.09.18 - Inagro investeert in koelinstallatie met natuurlijk koelmiddel propaan

Inagro verving een verouderde koelinstallatie op R404a door een nieuwe koelunit op propaan. Propaan is een natuurlijk koelmiddel met een zeer lage impact op het broeikaseffect. Die investering past binnen ons beleid om onze milieu-impact te verminderen.

13.09.18 - Agro-ecologie en een gezonde bodem gaan hand in hand

Op dinsdag 25 september gaat het lanceringsmoment van het project Transaé door. We begeleiden landbouwers die agro-ecologische maatregelen toepassen en verspreiden die kennis naar het brede landbouwpubliek. In het project ligt de focus op een gezonde bodem en autonome voederproductie.

13.09.18 - Let op: enkele bodemplagen nu actief

Ritnaalden en aardrupsen tasten verschillende gewassen aan. Beide bodemplagen richten deze periode schade aan: aardrupsen in nieuwe geplante gewassen en ritnaalden in aardappelen en andere knol- of bolgewassen. Van een andere gekende bodemplaag, emelten, kan je nu de eilegfase vaststellen.          

       
12.09.18 - 2018, laatste kans om 1-meter teeltvrije zone te bewerken

Landbouwers krijgen nog tot eind 2018 de kans om hun 1-meter teeltvrije zone te bewerken om er een gepast mengsel in te zaaien. Na 2018 is het niet meer algemeen toegelaten om de 1-meter teeltvrije zone te bewerken. We zetten de do's en don'ts op een rijtje.

06.09.18 - Jong en oud trekken op ontdekkingsreis met de patrijs

Vorige zondag genoten ruim negentig mensen met hun gezin van een ontdekkingsreis door het leefgebied van de patrijs onder een stralende zon. Te paard, te voet en per kano kon iedereen uitgebreid kennismaken met de inspanningen die lokale landbouwers in samenwerking met Inagro leveren voor de patrijs en andere akkervogels op hun velden.

06.09.18 - Maaien na de oogst!

September is begonnen. Het einde van het jaar begint te naderen. Teelten worden geoogst en groenbedekkers worden gezaaid. Dit is het moment om de akkerranden een opfrisbeurt te geven. Maar waar geldt wat? En hoe voer je het onderhoud best uit?. De randenmaaier kan je helpen.

30.08.18 - Opbrengst en kwaliteit praktijkpercelen aardappelen

Rond 20 augustus werden voor de derde keer stalen genomen op percelen met Bintje  en Fontane. Voor het eerst werden ook velden met Challenger en Innovator bemonsterd. De velden liggen verspreid over België. De toename in opbrengst gaat te traag. Doorwas komt algemeen voor bij Bintje, maar wordt ook steeds meer zichtbaar bij Fontane.

29.08.18 - Builenbrand in maïs: een brandende kwestie?

Dit jaar zien we een verhoogde aantasting van builenbrand op heel wat maïspercelen. Hoe kom dit? En wat zijn de gevolgen voor opbrengst, vervoederen en inkuilen?    

  
29.08.18 - Afrijping van de kuilmaïs: situatie op 24 augustus

Eind vorige week zijn opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het LCV-netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. In deze blog vind je een overzicht.

23.08.18 - Welke peulvruchten kunnen we in Vlaanderen telen?

In onze reeks over de innovatieve tuin staan deze maand de eiwitwassen in de spotlights. In het kader van het Interreg-project ‘Growing a green future’ wordt werk gemaakt van nieuwe ketenontwikkelingen. Met de vraag 'welke peulvruchten kunnen we in Vlaanderen telen?', gingen we dit jaar op onderzoek uit.  

23.08.18 - Resultaten opbrengsten koolzaad 2018

In 2018 werd door Inagro te Stalhille (lichte polder) en Schore (kustpolder) een rassenproef winterkoolzaad aangelegd met 15 rassen. Wegens aantasting van sclerotinia in de rassenproef te Stalhille werd de opbrengst van deze rassenproef niet opgenomen in de resultaten. Lees in deze blog alle resultaten.

22.08.18 - Inschatting afrijping: een diverse toestand in het LCV-netwerk

De afgelopen week heeft de maïs wat kunnen herademen dankzij de regen. Alle problemen zijn hiermee natuurlijk niet opgelost, maar door de regen zien we dat op een aantal locaties in het LCV-netwerk de planten zich terug volgezogen hebben met water.

10.08.18 - CVBB zet volop in op laagdrempelige communicatie (rapportering CVBB deel 4)

Communicatie rond duurzame bemesting en waterkwaliteit is een belangrijke taak van het CVBB. Doordat de Vlaamse land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid aan thema’s, is het belangrijk de boodschap zo gericht en praktisch mogelijk over te brengen. Daarom zet het CVBB in op een brede, laagdrempelige communicatie waarbij verschillende communicatiekanalen worden benut.

10.08.18 - Opbrengst en kwaliteit praktijkpercelen late aardappelen

Op 6 en 7 augustus werden voor de tweede keer stalen genomen op percelen met Bintje  en Fontane. De velden liggen verspreid over België. De toename in opbrengst gaat te traag, onderwatergewichten liggen hoog en doorwas komt steeds meer voor.

06.08.18 - Situatie opbrengst en kwaliteit bij vroege aardappelen

Sinds begin juli worden op regelmatige tijdstippen struiken gerooid op praktijkpercelen met de (half)vroege aardappelrassen Amora en Sinora. De laatste staalname dateert van woensdag 1 augustus. De groei is duidelijk uit de percelen.