Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 172 items aan uw criteria.
17.07.18 - Lessen uit studieclubs energie

Leren van elkaar, dat is het doel van studieclubs. Al enkele jaren organiseert Inagro die vorm van groepsbegeleiding. Meer en meer stellen landbouwers die manier van werken op prijs. Begin juli kwamen acht melkveehouders uit Veurne-Diksmuide bijeen onder begeleiding van Inagro om ervaringen uit te wisselen rond het thema energie.

10.07.18 - Toevoeging van eendenkroos aan een constructed wetland

Vloeibare afvalstromen komen in tal van landbouwsectoren voor: van de vloeibare fractie van mest of digestaat tot spuiwaters van tomaat of sierteelten. De verwerking van die stromen is voor de landbouwer een kost. De waarde ervan is laag. Toch bevatten die stromen nog nutriënten die benut kunnen worden. Eendenkroos kan een efficiënte mogelijkheid zijn om die voedingsstoffen te recupereren.

04.07.18 - Hoogwaardige oliën van lokale teelt bieden kansen in de biogebaseerde economie

In onze reeks over de innovatieve tuin staan deze maand de oliegewassen in de kijker. De verschillende toepassingen van olieën voor zowel food als non-food worden in kaart gebracht in het Interreg-project 'Growing a green future', waarin werk wordt gemaakt van nieuwe ketenontwikkelingen.

27.06.18 - Cursus begeleidingssnoei voor jonge bomen

Wil je als agroforestrytoepasser het maximum halen uit je boomaanplant voor kwaliteitshout, dan is een goede begeleidingssnoei cruciaal. Kom er alles over te weten en doe praktijkervaring op tijdens een gratis cursus begeleidingssnoei voor jonge bomen op 17 juli in Heuvelland.

26.06.18 - Infoavond boslandbouw lokt groot aantal geïnteresseerden

Op maandag 18 juni 2018 organiseerde het consortium ‘Agroforestry in Vlaanderen’ een infoavond voor landbouwers die spelen met het idee om agroforestry toe te passen op hun bedrijf. Er werd dieper ingegaan op wat agroforestry nu juist is, wat de drempels kunnen zijn,  welke opportuniteiten zich voordoen en welke wetgeving van kracht is. Om het geheel kracht bij te zetten, werd een bezoek gebracht aan de agroforestryaanplant van Nils Mouton.

26.06.18 - Agrofoodreststromen, van kostenpost naar inkomstenbron

Op donderdag 21 juni vond op Inagro het seminarie 'circulair ondernemen' plaats in het kader van het BioBoost-project. De partners van het BioBoost-project lichtten hun onderzoek toe en enkele ondernemers deelden met meer dan 70 geïnteresseerden hun succesverhaal in de biogebaseerde economie met reststromen.

25.06.18 - Steun voor kleine en middelgrote windmolens in voorbereiding

De Vlaamse regering kondigde aan om kleine en middelgrote windmolens te ondersteunen via investeringssteun in plaats van het huidige systeem met groenestroomcertificaten. De toekenning zal verlopen via een terugkerende biedprocedure. De eerste zou van start gaan dit najaar.   

 
21.06.18 - De toekomst van batterijen

Heel wat landbouwers produceren al hun eigen stroom. Die stroom deels opslaan, zodat je er meer gebruik van kan maken, is logischerwijs de volgende stap. De komende jaren worden heel wat ontwikkelingen verwacht op dat gebied. Op 31 mei organiseerde Volta in Zwijnaarde een erg interessante lezing over de opportuniteiten en de toekomst van batterijopslag in bedrijven en huizen. We zetten de interessantste info op een rij.

20.06.18 - Inagro was aanwezig op vijftiende hennepconferentie

Op 12 en 13 juni vond de vijftiende internationale conferentie van de Europese Industriële hennepassociatie plaats in Keulen. Al een aantal jaren proberen we die conferentie bij te wonen. Zo zagen we de hennepsector groeien en professionaliseren in heel Europa. Helaas blijft België wat achterop hinken. Waar kunnen we op inzetten in België om bij te benen?

13.06.18 - Reststromen van witloof in kaart gebracht

De witloofteelt kan ongetwijfeld tot een van de 'meest Belgische' teelten gerekend worden. Maar net zoals bij de meest teelten, komt ook bij witloof een aanzienlijke reststroom vrij. Het valoriseren van deze reststroom kan ons dan ook weer een stapje dichter brengen bij een circulaire economie.    

   
12.06.18 - Infoavond agroforestry: Bomen voor veerkracht

Wil je wel eens iets nieuws proberen op je bedrijf? Ben je op zoek naar manieren om meer opbrengst te halen uit een hectare grond? Wil je meewerken aan meer biodiversiteit in het landbouwlandschap? Of een nog betere combinatie van een hoge productiviteit en een hoge biodiversiteit? Dan is agroforestry misschien iets voor jou. Kom op maandag 18 juni informatie inwinnen op onze infoavond “Agroforestry: Bomen voor veerkracht”  

07.06.18 - Pseudogranen boekweit en parelgierst en zoete aardappel in de kijker

Wat hebben parelgierst, boekweit en zoete aardappel gemeenschappelijk? Het zijn drie van de 17 gewassen die we dit jaar in onze innovatieve tuin hebben staan. Elke maand belichten we een groep gewassen. Deze maand zijn de voedselgewassen aan de beurt. De komende maanden komen ook de olie-, eiwit-, vezelgewassen en gewassen met specifieke inhoudsstoffen aan bod.

05.06.18 - Aandachtspunten bij de aankoop van zonnepanelen (4)

Heel wat landbouwers hebben al zonnepanelen geplaatst. Maar er zijn er nog altijd heel wat die nog geen panelen hebben liggen of die een uitbreiding overwegen. In een reeks nieuwsberichten gaan we wat dieper in op een aantal aandachtspunten bij de aankoop van zonnepanelen. - Deze week: Omvormers

30.05.18 - Aandachtspunten bij de aankoop van zonnepanelen (3)

Heel wat landbouwers hebben al zonnepanelen geplaatst. Maar sommigen hebben nog geen panelen en anderen overwegen een uitbreiding te doen. In een reeks nieuwsberichten gaan we wat dieper in op een aantal aandachtspunten bij de aankoop van zonnepanelen. - Deze week: Rendement

30.05.18 - Excursie: Agroforestry in Noord-Frankrijk

Zoals de twee voorbije jaren organiseert het consortium Agroforestry Vlaanderen ook dit jaar een studiereis, deze keer in samenwerking met AGROOF, een studiebureau dat zich gespecialiseerd heeft in agroforestry. Tussen 17 september en 19 september nemen we een kijkje bij onze Franse buren. Tijdens deze studiereis ligt de focus op productie van kwaliteitshout, professioneel beheer, agronomische impact en vermarkting van houtige biomassa.

28.05.18 - Nieuws vanuit de Internationale Conferentie voor Bio-gebaseerde Materialen

De circulaire en bio-gebaseerde economie evolueert de laatste jaren pijlsnel. Het stijgende belang van bio-gebaseerde materialen werkt voor de landbouw in twee richtingen: de landbouw is een noodzakelijke producent van biomassa als grondstof voor bio-gebaseerde materialen, maar omgekeerd kan de groei van de bio-gebaseerde economie ook een belangrijke boost geven aan de landbouw. Op de Internationale Conferentie voor Bio-gebaseerde Materialen in Keulen deed Inagro inspiratie op over de vooruitgang op het vlak van bio-gebaseerde materialen.

22.05.18 - Aandachtspunten bij de aankoop van zonnepanelen (2)

Heel wat landbouwers hebben al zonnepanelen geplaatst. Maar er zijn er nog altijd heel wat die nog geen panelen hebben liggen of die een uitbreiding overwegen. De komende weken gaan we wat dieper in op een aantal aandachtspunten bij de aankoop van zonnepanelen. - Deze week: wat? Watt? Wattpiek?

16.05.18 - Save the date: excursie Agroforestry in Frankrijk

Net als de voorbije jaren organiseert het consortium Agroforestry Vlaanderen ook dit jaar een studiereis. Dit jaar doen we dat in samenwerking met Agroof. Tussen maandag 17 september en woensdag 19 september nemen we een kijkje bij onze Franse buren. Tijdens de studiereis ligt de focus op productie van kwaliteitshout, professioneel beheer, agronomische impact en vermarkting van houtige biomassa.

16.05.18 - Eendekroos beloftevol voor de valorisatie van effluenten

Vloeibare afvalstromen komen in tal van landbouwsectoren voor: vloeibare fractie van mest of digestaat, spuiwaters van tomaat of sierteelten en effluenten uit de aquacultuur. Die stromen verwerken is voor de landbouwer een kost en de waarde is laag. Toch bevatten de stromen nog nutriënten die niet benut worden. Inagro legde zich toe op de teelt van eendenkroos op bovengenoemde afvalstromen.  

 
15.05.18 - Aandachtspunten bij de aankoop van zonnepanelen (1)

Heel wat landbouwers hebben al zonnepanelen geplaatst. Maar er zijn er nog altijd heel wat die nog geen panelen hebben liggen of die een uitbreiding overwegen. De komende weken gaan we wat dieper in op een aantal aandachtspunten bij de aankoop van zonnepanelen. - Deze week: garanties