graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Droogte juli 2018

Update - droogte juli 2018   (laatste wijziging: 12/07)

De afgelopen weken viel er weinig tot geen neerslag in onze regio. Ook de komende dagen dreigt het droog te blijven. Doordacht omgaan met het beschikbare water is op vandaag dan ook de boodschap. Het is aangewezen om uitsluitend 's nachts te beregenen! 

We volgen het overleg op Vlaams niveau op de voet. In het West-Vlaamse overleg brengen we de specifieke zorgen vanuit de landbouwsector ter tafel. Via onze nieuwsbrief, website en eventuele flitsberichten houden we je op de hoogte van eventuele beslissingen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze waterspecialist Dominique Huits via dominique.huits@inagro.be of 051 27 33 88.

Tip: op de website www.opdehoogtevandroogte.be lees je meer over de huidige situatie en de gevolgen ervan.

Nieuws
GAS-boetes voor gebruik gaskanon?!

Heel wat landbouwers ondervinden in deze tijd van het jaar schade aan hun teelten als gevolg van verschillende wildsoorten zoals houtduiven. Daarom worden verschillende verjagingsmaatregelen ingezet. Verjaging is verplicht volgens de Code Goede Praktijk Wildschade* en noodzakelijk om bijvoorbeeld bestrijding te kunnen aanvragen. Maar let op: in sommige gemeentes en steden kan je een GAS-boete krijgen als je wildafweerkanonnen gebruikt. Informeer daarom steeds bij de gemeente of raadpleeg de Algemene Politieverordening van het lokaal bestuur.

Gezonde en veilige werkomgeving in varkenstallen

Varkenshouders observeren dagelijks hun dieren. Hebben ze voldoende voer en drinkwater ter beschikking? Zijn de varkens gezond? Is er geen hoest waar te nemen of slappe mest? Naast deze dagelijkse observatie en het vele andere werk, vergeten ze soms hun zelf. Vele uren brengen varkenshoud(st)ers door in hun varkenstallen om alles rendabel te houden. Helaas is deze omgeving rijk aan hoge concentraties stof en gassen zoals ammoniak. Ook komen varkenshoud(st)ers in aanraking met heel wat chemische middelen zoals ontsmettingsmiddelen, zuren…

Zevende certificaat Charter Duurzaam Ondernemen voor Inagro

Eind juni behaalde Inagro voor de zevende keer het jaarcertificaat van het Charter Duurzaam Ondernemen. Het certificaat wordt uitgereikt aan bedrijven die duurzaamheid integreren in hun beleid en hun dagelijkse werking. In Inagro doen we dat via een werkgroep met enthousiaste medewerkers die ideeën samenbrengen en concrete acties of projecten uitwerken.

Herhaling - Droogte blijft voorlopig nog aanhouden

Onze gewassen worden momenteel blootgesteld aan een aanhoudende droogte. Om een zo optimaal mogelijke inzet van water, arbeid en energie te garanderen geven we je een aantal tips. Bloemkool, prei, aardbei, witloof en biologische teelten komen aan bod. We geven ook een algemene tip over gewasbescherming. Doordacht omgaan met het beschikbare water is op vandaag dan ook de boodschap. Het is aangewezen om uitsluitend 's nachts te beregenen! Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Inagro test innovatieve erosiemaatregelen in courgette

Courgette telen op hellende percelen kan heel wat afstroming veroorzaken. Water krijgt onvoldoende tijd om in de bodem in te dringen en spoelt meteen af naar lager gelegen delen. Maar kan je al bij het planten al maatregelen nemen tegen hevige regenval? En hoe kan je bij droogte de waterinfiltratie optimaliseren?    

Vlaamse biologische aardappelketen engageert zich voor robuuste teelt

Op 9 juli ondertekenden stakeholders uit de gehele biologische aardappelketen de eerste Vlaamse convenant ‘versnelde transitie naar robuuste biologische aardappelteelt’ op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Plaagresistente aardappelrassen laten toe om jaarlijks een stabiele en bedrijfszekere opbrengst te realiseren. De ondertekenaars van de convenant engageren zich om tegen 2021 maximaal in te zetten op die rassen voor de biologische teelt.

Gloednieuwe dorser voor akkerbouwgewassen in gebruik op Vlaamse proefvelden

Door het warme weer valt de eerste gerstoogst net als vorig jaar uitzonderlijk vroeg. Dat is bij Inagro geen probleem, want vorige week zetten we een nieuwe proefvelddorser in op onze proefvelden. De nieuwe, hightech machine van het LCG laat toe om granen en peulvruchten efficiënter en sneller te oogsten. Bovendien verzamelt de dorser meteen heel wat interessante data die nuttig zijn voor onderzoek en advies. In dit nieuwsbericht lees je meer en op onze Facebookpagina vind je een filmpje van de nieuwe proefvelddorser in werking.

Analyseer je looplijnen en boek twee weken tijdswinst per jaar

Looplijnen op het bedrijf... we staan er zelden bij stil. Hoeveel tijd heb je nodig om naar je stallen te gaan? En om voeder aan te brengen? En voor het verhokken van de ene stal naar de andere? Bedenk eens welke tijdswinst je boekt als je je werk dagelijks een kwartiertje sneller kunt afwerken. Inagro helpt je om efficiënte, korte looplijnen te vinden en dus efficiënter te werken.

Toevoeging van eendenkroos aan een constructed wetland

Vloeibare afvalstromen komen in tal van landbouwsectoren voor: van de vloeibare fractie van mest of digestaat tot spuiwaters van tomaat of sierteelten. De verwerking van die stromen is voor de landbouwer een kost. De waarde ervan is laag. Toch bevatten die stromen nog nutriënten die benut kunnen worden. Eendenkroos kan een efficiënte mogelijkheid zijn om die voedingsstoffen te recupereren.

WATERTALK meer dan ‘talk’ alleen!

Goed nieuws: dankzij het recent goedgekeurde PDPO-project WATERTALK gaan de provinciale dienst waterlopen en Inagro de komende drie jaar samen aan de slag rond landbouw en waterbeheer. Slimme waterberging, wateroverlast beperken én water maximaal inzetten in functie van de landbouw staan in dit project centraal. Het is zeker de moeite waard, want ook voor jou als teler zitten er interessante zaken aan te komen.

Er zijn geen items om te tonen.
Agenda
Publicaties
17.05.18 - Jaarverslag 2017: Met beide voeten in het veld

In de publicatie “Met beide voeten in het veld” bundelen we onze bevindingen en realisaties van 2017. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. Nieuw dit jaar zijn de zeven portretten, die de rode draad vormen in het verhaal. Daarin laten we een aantal van onze stakeholders aan het woord, want samenwerking is de motor van ons onderzoek.

18.04.18 - Koolstofopbouw in biologische teelten

Organische stof speelt een hoofdrol in de goede werking en de vruchtbaarheid van de bodem. In de biologische productie berust de nutriëntenaanvoer in grote mate op vruchtwisseling, dierlijke mest, compost en (vlinderbloemige) groenbemesters. In 2016 en 2017 demonstreerden verschillende proefcentra haalbare technieken in het veld, die zorgen voor een opbouw of minstens het behoud van het organische stofgehalte. Deze brochure biedt een overzichtelijke samenvatting van een aantal teeltmaatregelen voor koolstofopbouw in biologische teelt.

10.04.18 - 100% West-Vlaamse hoevewinkels

West-Vlaanderen telt ontelbaar veel parels van hoeveproducten. Stuk voor stuk zijn het producten met een verhaal, die met veel liefde en vakmanschap gemaakt of gekweekt worden op de hoeve. Ontdek hun sublieme smaak in één van de vele hoevewinkels. Het label 100% West-Vlaams zorgt ervoor dat je de producten herkent als eerlijke, autenthieke en kwaliteitsvolle producten uit West-Vlaanderen. Laat je inspireren door 100% West-Vlaamse hoeveproducten, omdat je kwaliteit wenst, omdat je het verdient en omdat je van West-Vlaanderen houdt.