graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
Groei aardappelen vertraagd

Op 22 en 23 augustus werden 56 praktijkpercelen bemonsterd in Vlaanderen en Wallonië. Het gaat om de frietrassen Bintje, Fontane, Challenger en Innovator. Zowel de opbrengst als de kwaliteit werden beoordeeld.

Groenbedekking, een meerwaarde?

Momenteel worden er volop groenbedekkers uitgezaaid. Veel landbouwers kiezen ervoor om de 5% ecologisch aandachtsgebied (EAG) in te vullen door een groenbedekkermengsel in te zaaien. Daarmee voldoen ze niet alleen aan de EAG-voorwaarde, het levert hen ook meer op. Een belangrijke regel blijft wel dat je steeds zo snel mogelijk inzaait, want hoe vroeger gezaaid, hoe groter het effect.

Laat jouw zieke plant analyseren!
Sinds 2014 is geïntegreerde gewasbescherming (IPM) van kracht. Binnen IPM is het waarnemen van ziekten en plagen een heel belangrijk item. Soms heeft een teler het probleem dat er ongekende ziektes of plagen optreden. Daarin wil Inagro ook een partner zijn voor landbouwers. Inagro biedt daarom een nieuwe dienst aan voor telers en de ganse sector. Als teler kan je een staal van jouw zieke plant binnenbrengen bij Inagro. Die stalen worden zorgvuldig geanalyseerd in het labo van Inagro waarna je een resultaat ontvangt.
100% West-Vlaams viert honderdste hoeveproducent

100% West-Vlaams zette Bart Syryn en zijn vrouw Joke van hoeveslagerij De Heerlijkheid in Vladslo in de bloemetjes. Als honderdste lid van de vzw West-Vlaamse Hoeveproducten, treden ze naar buiten als ‘100% West-Vlaams hoeveverkooppunt’. Tijd om kennis te maken met het bedrijf en te proeven van het heerlijke varkensvlees met liefde gekweekt en bereid.

Vredeseilanden brengt zonnige toets in opendeurdag Inagro

Op initiatief van Vredeseilanden trok één van onze medewerkers dit voorjaar naar Nicaragua. Samen met de West-Vlaamse coöperatieve bedrijven Reo Veiling, Tomabel en Milcobel ondersteunde Peter Bleyaert (afdelingshoofd tuinbouw onder afdekking) er drie Nicaraguaanse coöperatieven. Inagro was een prominente partner in dat project. Daarom komt de uitwisseling op een speciale manier aan bod tijdens onze opendeurdag komende zondag (28/08).

Lange periodes droog, schade door haas en konijn hoog!

Hazen en konijnen gaan in droge periodes op zoek naar voedsel dat veel water bevat. Om schade te voorkomen, zijn preventieve maatregelen noodzakelijk. Helpen deze maatregelen niet, dan kan je eventueel overgaan tot bestrijding maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je één van de (verplichte) preventieve basismaatregelen toepaste.

Blikvangers op onze opendeurdag - deel 4

We vieren 60 jaar onderzoek en voorlichting in Beitem, waarvan 5 jaar onder de vlag van Inagro. Naar aanleiding van dat jubileum, steken we de vertrouwde themadag van eind augustus in een nieuw jasje. Op onze opendeurdag is iedereen, boer én burger, welkom! Met demonstraties in de proeftuin, proefjes en proevertjes, een heuse zoektocht en de nodige spijs en drank belooft het een leerrijke en ontspannende dag te worden. We voorzien meer dan 50 bezienswaardigheden. Om het je gemakkelijk te maken, presenteren we je een aantal toppers. In de laatste blog van deze reeks gaan we in op duurzaamheid en kwaliteit in onderzoek.

Snijboon onder glas: lagere plantdichtheid benadeelt productie niet

De proef geeft aan dat de lagere stengeldichtheid, van 1,46 stengels/m², geen voorkeur verdient boven de hogere stengeldichtheid van 2,08 stengels/m². De beide stengeldichtheden leveren een gelijke opbrengst en goede vruchtkwaliteit op.  

 
Anthracnose sloeg onverbiddelijk toe in de rassenproef spinazie najaar

We legden een rassenproef aan in najaarsspinazie. Er werd gezaaid op 12 augustus onder goede omstandigheden. Na het zaaien viel er aardig wat regen, wat een vlotte opkomst ten goede kwam. September en oktober waren niet erg groeizaam. Dat stond de ontwikkeling van het gewas wat in de weg.

Update resultaten spaarbekken Babilliebeek (GLOBALG.A.P-norm voor irrigatiewater)

Sinds 1 mei is een nieuwe versie van GLOBALG.A.P van kracht. Die nieuwe versie vraagt aan de producenten onder andere een kritische beoordeling van het gebruikte irrigatiewater. Op Inagro werden de gebruikte waterbronnen al drie keer bemonsterd. Ook het water van het spaarbekken aan de Babilliebeek werd geanalyseerd. Halfweg augustus kregen we nieuwe resultaten, die we met jou delen.

Er zijn geen items om te tonen.
27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.

27.06.16 - LUZERNE - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in deze teelt en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die luzerne wensen te telen.

06.06.16 - Brochure Ziekten en plagen nuttige insecten: in tarwe en gerst

In het kader van IPM wordt het steeds belangrijker om gerichte bespuitingen uit te voeren. Hiervoor is kennis van de aanwezige ziekten en plagen uitermate belangrijk. Omdat we merken dat dit veel velen ongekend terrein is, heeft de dienst akkerbouw een overzicht gemaakt van de voornaamste ziekten, plagen en natuurlijke vijanden van deze plagen in de granen. De verschillende organismen worden aan de hand van foto’s en beschrijvingen voorgesteld. Handig is ook de rubriek ‘niet te verwarren met’  en ‘maatregelen’.