graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Hoeveel N vrijstelling door mineralisatie?

Stikstof is een essentieel element voor de groei en ontwikkeling van de plant. Mineralisatie maakt stikstof vrij uit de bodem die nog niet beschikbaar was voor de plant. Temperatuur, pH en vochtgehalte spelen daarbij een sleutelrol. Maar hoeveel mineralisatie is er nu geweest in de afgelopen periode?

Graanakkers ook vorig jaar cruciaal voor de bruine kiekendief

De bruine kiekendief voelt zich thuis op en boven de West-Vlaamse polders. De jarenlange inzet van Natuurwerkgroep (NWG) “De Kerkuil” en van de lokale landbouwers werpt nog altijd zijn vruchten af. In 2016 bleken de graanakkers van onze kustregio opnieuw een waardevol broedgebied te vormen voor de bruine kiekendief.

Inagro vertegenwoordigt landbouwers op dag van de biodiversiteit

‘Fête de la nature’ lokte vorige zondag ruim 500 natuurliefhebbers naar het prachtige ‘Parc de la Deûle’ in Santes, een voorstad van Lille. Dat evenement vond plaats in het kader van het Europees Interreg-project ‘Tous Eco-Citoyens!’. Onder een stralende zon maakten we jong en oud warm om zich actief in te zetten voor de biodiversiteit. Aangezien de natuur geen grenzen kent, was Inagro er ook van de partij om de huidige inspanningen van onze landbouwers in teken van de biodiversiteit toe te lichten.

Is jouw beregeningsinstallatie klaar voor gebruik?

De afgelopen weken viel er op veel plaatsen nauwelijks neerslag. De weerberichten voorspellen zomerse temperaturen met weinig regen voor de komende periode. Wie straks wil irrigeren, kijkt nu best zijn installatie na. Denk eraan dat het optimale irrigatietijdstip niet alleen afhankelijk is van de bodemsoort, maar ook van de teelt en van het groeistadium van het gewas. Zo moeten jonge planten natuurlijk wortel kunnen vormen. Maar in de fase van de koolvorming is beregenen van bloemkool zeker effectief.

Nieuwe Bremia fysio herkend in sla

Op 1 mei benoemde de IBEB-EU (internationale Bremia Evoluation Board voor de EU) officieel een nieuwe fysio van Bremia in sla. Die fysio kreeg de naam "Bl:33EU".  

Aanplantsubsidie agroforestry tijdig aanvragen

Landbouwers kunnen binnenkort weer subsidies aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Voor dat landbouwsysteem, waarbij je bomenteelt en landbouwgewassen of dieren combineert op eenzelfde perceel, kan de landbouwer tot maximaal 80% steun ontvangen voor de aanplant van de bomen. Aanmelding van geïnteresseerde landbouwers via het e-loket tegen uiterlijk 15 september 2017 is noodzakelijk!

Triple C: wateroverlastbeheersing nieuwe stijl

Wanneer Frank Deboosere bij de jaarwissel zijn overzicht maakte, was de gevallen hoeveelheid neerslag voor 2016 ‘normaal’. Maar wie beter dan de Vlaamse land- en tuinbouwer zal zich 2016 herinneren als een jaar met enorme neerslagpieken gevolgd door even enorme neerslagtekorten. Twee recent goedgekeurde projecten willen een antwoord zoeken op de wateruitdagingen die een wijzigend klimaat met zich meebrengt.

Zonnepanelentestveld

In 2013 legde Inagro een testveld met twaalf types zonnepanelen aan op de site. Daarmee wil het proefcentrum de verschillende types onder reële omstandigheden monitoren en bepalen welke parameters écht de reële elektriciteitsproductie bepalen. Sinds 2014 publiceren we jaarlijks de resultaten.  


Jongvee-opfok: nieuwe inzichten op basis van praktijkmetingen

De groei van je vaarzen beïnvloedt de afkalfleeftijd en hun latere melkproductie. Hoe is de gemiddelde groei van de vaarzen bij de West-Vlaamse veehouders? Je leert er meer over op de studiedagen op 8 en 15 juni! In dit nieuwsbericht lichten we al een tipje van de sluier. We bieden ook een alternatief voor wie niet aanwezig kan zijn.

Hoe meterrand vlot onderhouden?

Door de verstrengde wetgeving is het niet meer toegestaan om de perceelsranden langs een waterloop te behandelen met gewasbeschermingsmiddelen. Langs geklasseerde waterlopen is het zelfs verboden om de eerste meter vanaf de bovenzijden van de oever te bewerken. Maar hoe kan je de oevers van je grachten dan onderhouden?

02.05.17 - Jaarverslag 2016

In het voorjaar stellen we traditiegetrouw ons jaarverslag aan je voor. Het jubileum '60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro' maakte van 2016 een bijzonder jaar voor het proefcentrum. In het boekje - dat een toepasselijk jubileumjasje kreeg - blikken we kort terug op de festiviteiten. Daarnaast staan we stil bij de recente ontwikkelingen. Zo bundelen we de cijfers, belangrijkste innovaties, blikvangers uit onderzoek en dienstverlening en opmerkelijke campagnes en evenementen van 2016.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.