graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Stakeholdersmeeting insecten en officiële opening

GEANNULEERD WEGENS WEERSOMSTANDIGHEDEN EN PRECAIRE VERKEERSSITUATIE

De organisatoren zijn genoodzaakt de stakeholdersmeeting en de officiële opening van de nieuwe kweekcellen voor insecten op 12/12 te annuleren en uit te stellen naar een later te bepalen datum.

De weersvoorspellingen zijn te onzeker om risico's te nemen. Onze excuses voor eventuele ongemakken.

 

Beoordeel jouw bodem met de Bodemkit!

De bodem is een van de belangrijkste hulpbronnen binnen de land- en tuinbouw. Het is dus van het grootste belang om de kwaliteit ervan te bewaren. De fiches in de BodemKit kunnen jou helpen om jouw bodem te beschermen.

Studieclub klauwgezondheid

Wil je de klauwgezondheid op je bedrijf verbeteren? Wil je weten hoe collega’s ermee omgaan. En wil je zelf ook kennis delen? Schrijf je dan nu in voor onze studieclub! Na de inschrijving zal je een korte vragenlijst ontvangen. De antwoorden bespreken we tijdens de discussie.

Bloemkoolrassen vroege teelt: nieuwe rassen scoren kwalitatief beter dan referentie

Deze proef werd uitgezaaid in 4 cm perspotten op 9 februari met uitzondering van de cultivars CAU 01693, CAU 02417, Delias en Hermon, die gezaaid werden op 17 februari. Op 31 maart werd er uitgeplant op een afstand van 70 op 53 cm in een zandleembodem. De voorvrucht was aardappel. Er werd 500 kg/ha kaliumsulfaat toegediend. De stikstofbemesting bestond uit 700 kg/ha ammoniumnitraat, toegediend als bandbemesting tijdens het planten. Later in het groeiseizoen werd er bijbemest met 650 kg/ha kalknitraat. Na het planten werden de kolen afgedekt met acryldoek tot 20 mei.      

  
Alternatief GPS systeem beloftevol voor eenvoudige toepassingen

Veel landbouwers zien potentieel in het gebruik van RTK-GPS, maar haken af door de hoge kostprijs of de onbekende rendementen. Begin november kwam eFarmer, een Nederlandse start-up, naar de bio-hoeve van Inagro om hun alternatief FieldBee-systeem voor te stellen en te vergelijken met een commercieel RTK-GPS systeem.

Nieuwe mogelijkheid om vergunningsmogelijkheden in PAS na te gaan

Sinds enkele maanden beheert ILVO de PAS-lijst. Recent werd de lijst aangevuld met enkele nieuwe maatregelen. En met de nieuwe impactscoretool die onlangs gelanceerd werd, kan je een simulatie maken van de impact van stikstofneerslag op je bedrijf.

Inagro’s gewasbeschermingsapp: ook een hulpmiddel voor gewasbescherming in biologische teelt!

Preventie blijft de basis voor een goede gewasbescherming in de biologische teelt. Erkende biologische gewasbeschermingsmiddelen kunnen, waar nodig, ondersteuning bieden. Inagro won dit jaar de professionele prijs van het Phytofar Instituut met zijn gewasbeschermingsapplicatie. Dé uitgelezen kans om deze handige tool voor te stellen en het nut voor de biologische teler in de verf te zetten.

Kom jij naar de inspiratienamiddag pocketvergisting?

Op maandagnamiddag 18 december ben je van harte welkom op onze inspiratienamiddag rond pocketvergisting. Met "pocketvergisting" bedoelen we de anaerobe vergisting op basis van grondstoffen die aanwezig zijn op de boerderij. Dat kunnen zowel mest als nevenstromen uit de groenteteelt zijn. Ondertussen is de vergisting van rundermest al gekend. Zo zijn er momenteel een tachtigtal installaties in Vlaanderen die met die technologie werken. Maar daarnaast zijn er nog heel wat mogelijkheden met pocketvergisting. Je ontdekt ze op onze inspiratienamiddag!

Inspirerende innovaties op het AgroCleantech-event in Poperinge

Vorige week vrijdag (1 december vond) het vijfde AgroCleantech-event plaats in Poperinge. Dat terugkerende event van Agreon wil land- en tuinbouwers laten kennismaken met recent ontwikkelde innovaties die toepasbaar zijn in de brede land- en tuinbouwsector. Een verslag van deze boeiende dag...

Protocollen drinkwater

Iedere varkenshoud(st)er streeft naar een goede dierengezondheid. Een van de factoren die daarin een grote rol spelen, is drinkwater. In de dagelijkse landbouw worden verschillende waterbronnen gebruikt, zoals hemelwater, boorputwater of leidingwater. Drinkwateranalyses vertellen je meer over de kwaliteit van het water. In het LEADER-project KENNISvijVERs Midden-West-Vlaanderen werden verschillende wateranalyses uitgevoerd.

Kennisdag varkenshouderij op 19 december 2017

In het LEADER-project KENNISvijVERs varkenshouderij ondersteunen Vives en Inagro een vijftiental varkensbedrijven uit Midden-West-Vlaanderen. Via kleine praktijkproeven registreren ze de kengetallen om ze daarna correct te verwerken en te interpreteren. De praktijkinfo die Vives en Inagro uit de begeleiding haalden, wordt op 19 december 2017 uitgebreid toegelicht. Ook jij bent van harte welkom!

Er zijn geen items om te tonen.
02.05.17 - Jaarverslag 2016

In het voorjaar stellen we traditiegetrouw ons jaarverslag aan je voor. Het jubileum '60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro' maakte van 2016 een bijzonder jaar voor het proefcentrum. In het boekje - dat een toepasselijk jubileumjasje kreeg - blikken we kort terug op de festiviteiten. Daarnaast staan we stil bij de recente ontwikkelingen. Zo bundelen we de cijfers, belangrijkste innovaties, blikvangers uit onderzoek en dienstverlening en opmerkelijke campagnes en evenementen van 2016.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.