graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
Prik nu de eieren van zomerganzen op je terreinen

Overzomerende ganzen veroorzaken heel wat schade en overlast aan landbouw, natuur en recreatie. Dankzij een gecoördineerd en doorgedreven beheer, is het aantal Canadese ganzen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen de laatste jaren afgenomen. Ook dit jaar laten we de ganzen niet los.

Het jaarrond objectief advies - deel 2

Eind februari verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 63) op Het Salon voor land- en tuinbouw in Roeselare. Daar staat ons objectief advies voor jouw groenteteelt centraal. We hebben namelijk heel wat te bieden, denk maar aan kennis en advies in zowel gangbare als biologische teelt, berichten en tools om jouw gewasbescherming te optimaliseren en staalnames, labo-analyses en bemestingsadvies om te voldoen aan wettelijke normen. In een reeks van drie blogs maken we je wegwijs. Deze week: bodem en bemesting.

Derogatie, waarmee moet je rekening houden?

Derogatie is een uitzondering op de dierlijke bemestingsnorm van 170 eenheden stikstof. Om van die uitzondering te kunnen genieten, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, en enkele regels volgen. In deze blog geven we de belangrijkste punten nog even weer.

Kerkuilen in West-Vlaanderen, enkele inspirerende cases

Een kerkuilennestkast waarin na één jaar al gebroed wordt en een kerkuilenbak op de biohoeve van Inagro. Het zijn twee inspirerende voorbeelden die je willen aanzetten om ook op jouw bedrijf een kerkuil te ontvangen.

Start het bemestingsseizoen niet alleen op basis van de mestwetgeving

MAP-man vraagt aandacht voor het tijdstip waarop je mest toedient. Weet dat niet alleen de wettelijke bepalingen van belang zijn. Vooral het tijdstip waarop het gewas de mest begint op te nemen speelt een rol voor een goede waterkwaliteit. 

 
Wortelvlieg gericht bestrijden in tweede en derde vlucht in wortelen

Inagro voerde een proef uit in wortelen rond de bestrijding van wortelvlieg. Daaruit blijkt dat vooral de tweede en derde vlucht van wortelvlieg belangrijk zijn om te bestrijden. Door op het juiste moment te behandelen, kan je heel wat bespuitingen uitsparen. Vooral bespuitingen in eerste vlucht zijn overbodig, want dat geeft bijna geen kwalitatieve verschillen bij de oogst.

Groene erwt: weersomstandigheden doorslaggevende factor om optimale opbrengsten te bekomen

Het rassenaanbod voor uitzaai erwt voor de verwerkende industrie is zeer uitgebreid en laat aanvoer van erwten toe over een heel lange periode, van half juni tot half augustus of nog later. De rassenkeuze wordt uiteraard afgestemd op de zaaiperiode en de afzetmogelijkheden (sortering).

Het gebruik van bladmeststoffen in aardappelen

In 2016 werden in het kader van het Landbouwcentrum Aardappelen vier proefvelden aangelegd om het gebruik van bladmeststoffen in de aardappelteelt te evalueren onder praktijkomstandigheden. Vier handelsproducten werden vergeleken met een (referentie)behandeling zonder bladmeststof en een behandeling waarbij supplementair vloeibare stikstof (N) werd gebruikt.

Start bemestingsseizoen

Vanaf 16 februari start het nieuwe bemestingsseizoen. Voor de niet-beteelde akkers van focusbedrijven is dat pas op 1 maart. Op de droogste percelen gras zal de eerste drijfmest toegediend worden. Zorgt dat je daarbij structuurschade vermijdt! 

 
(Fyteau)scan jouw bedrijf!

Weet jij waar er risico’s op puntvervuilingen zijn op jouw bedrijf? Wil je puntvervuilingen in de toekomst graag vermijden? Wens jij daarover advies en aanbevelingen op maat van jouw bedrijf? Surf dan snel naar www.fyteauscan.be en voer een fyteauscan uit van jouw bedrijf.

 

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.

30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.