graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Ultrafiltratie is goed alternatief voor het ontsmetten van drainwater van trayvelden

Aardbeientelers kunnen er niet meer omheen. Ze zullen opvangcapaciteit moeten voorzien om het drainwater van hun trayvelden op te vangen. En om het vervolgens zonder risico te kunnen hergebruiken, is ontsmetten de volgende stap. Een langzame zandfilter komt daarvoor zeker in aanmerking, maar daar is niet op ieder bedrijf plaats voor. De compacte ultrafiltratie-unit is dan een oplossing.

Luchtwassers in varkenshouderij - deel 3: volume spuiwater beperken
Vorige week stelden we de nieuwe brochure "Een luchtwasser, wat nu?" aan je voor. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaven we je drie concrete tips om je wasser goed op te volgen. Deze week ligt de focus op spuiwater in biologische luchtwassers. Die wasser is een goed alternatief is voor de chemische wasser (die gebruik maakt van zwavelzuur). Maar de biologische wasser geeft meer spuiwater, dat bovendien een lagere bemestende waarde heeft. Een spuivreter kan soelaas bieden. Inagro ging op bezoek bij een West-Vlaamse varkenshouder met een biologische luchtwasser met spuivreter.
De randenmaaier stand van zaken.

Het jaar begint op zijn eind te lopen. Tijd voor een stand van zaken rond de randenmaaier. Hoeveel keer werd de maaier tot nu toe ingezet en hoe zit het nu met de onkruidruk bij het op het perceel brengen van het maaisel. Hier onder kom je er meer over te weten.

Brochure proefveldbezoek prei 2017 online beschikbaar
Op 21 november 2017 vond op Inagro het jaarlijks proefveldbezoek prei plaats. We mochten zo’n 55 telers en vertegenwoordigers verwelkomen. In de brochure vind je naast rasseninfo ook proefresultaten rond bemesting en gewasbescherming en een korte toelichting over onderzoeksprojecten in prei.

       

     
Bedrijfsintegratie in beeld

"Langs velden en wegen, kom je landbouw tegen." Niets is minder waar. De West-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven bevinden zich (meestal) tussen velden, langs kleine wegen. Fietsers en wandelaars gebruiken die wegen en gebieden ook. Daarom moeten we aandacht hebben voor het landschap en de "beeldkwaliteit" van onze bedrijven. Hoe? Je ontdekt het vanaf zondag op PlattelandsTV. In dit nieuwsbericht lichten we al een tipje van de sluier.

Onderzoek naar de meelworm verpopt zich

Door het aanzienlijke potentieel van meelworm in voeders mag het beestje niet ontbreken in het onderzoek naar professionele insectenkweek. Zo lossen we mee de vraagstukken op die geïnteresseerde bedrijven nu nog belemmeren om te investeren in meelwormen.  

 
Bootcamp “Van Eigen Kweek” levert vier businesscases rond aquacultuur

Aquacultuur kent wereldwijd een groei, maar in Vlaanderen zijn er slechts een handvol commerciële kwekers. Om de sector verder te ondersteunen, organiseerde Inagro een bootcamp “Van eigen kweek”. Vorig weekend verzamelden 18 kandidaat-ondernemers op de site van Inagro om hun ideeën rond aquacultuur uit te werken tot een concreet businessmodel. Winnaars Bart Kregersman, Bert Secru, Machteld De Groef en Thierry Janssens kregen een voucher waarmee ze hun start-up “Z-farm” in de startblokken kunnen plaatsen.  

 
Veel factoren beïnvloeden het voorkomen van Mortellaro

Mortellaro is een gekende klauwaandoening die op vele bedrijven voorkomt. De impact van de aandoening op de productie, het welzijn en andere factoren zoals vruchtbaarheid is groot. Dat zorgt voor aanzienlijke economische verliezen. Om veehouders beter te wapenen, hebben we een operationele groep opgericht. Tijdens de eerste bijeenkomst gingen we in op de verschillende risicofactoren die het optreden van Mortellaro beïnvloeden. Die risicofactoren kunnen tegelijkertijd als mogelijkheden tot preventie worden gezien. Vocht en ammoniak liggen mee aan de basis van het ontstaan van Mortellaro.

Bodemvriendelijke innovaties op Agribex

Leve(n)de Bodem organiseert op 8 december een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties op Agribex. Verschillende toeleveringsbedrijven zullen hun nieuwe technieken binnen verschillende thema’s voorstellen. We besteden aandacht aan de haalbaarheid, de toepassingen en het economische aspect. Jij kan nadien aangeven van welke techniek je een demonstratie wil zien op een agrarisch praktijkcentrum, de proefboerderij of op het perceel van jouw landbouwbedrijf.        

       
Beregening noodzakelijk voor goede kwaliteit en hoog stukgewicht bij vroege broccoli
Telers die broccoli telen voor de verse markt willen een zo ruim mogelijke oogstspreiding (vroeg, zomer- en herfstteelt). In onze rassenproef vroege teelt vertoonden de meeste cultivars een voldoende hoog gemiddeld stukgewicht.
02.05.17 - Jaarverslag 2016

In het voorjaar stellen we traditiegetrouw ons jaarverslag aan je voor. Het jubileum '60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro' maakte van 2016 een bijzonder jaar voor het proefcentrum. In het boekje - dat een toepasselijk jubileumjasje kreeg - blikken we kort terug op de festiviteiten. Daarnaast staan we stil bij de recente ontwikkelingen. Zo bundelen we de cijfers, belangrijkste innovaties, blikvangers uit onderzoek en dienstverlening en opmerkelijke campagnes en evenementen van 2016.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.