graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Nieuws
Veetournee, toer je mee?

Op woensdag 30 mei 2018 (Geel) en dinsdag 3 juli 2018 (Kortrijk) organiseert het Departement Landbouw en Visserij een nieuw infomoment voor melkvee- en varkenshouders, namelijk Veetournee. Ook Inagro zorgt voor een inhoudelijke inbreng op dit evenement. Benieuwd? Lees dan zeker verder!

Inagro zoekt biologische oplossingen tegen aardvlooien

Aardvlooien kunnen ernstige schade toebrengen aan diverse gewassen. In 2017 was de druk van aardvlooien zeer hoog, mede door de droge en warme omstandigheden. Ook bij de start van dit seizoen zien we op het biologisch proefbedrijf een groeiende populatie op jonge paksoiplantjes. Tot op heden zijn er nog maar weinig biologische beheersingstechnieken getest onder Vlaamse omstandigheden. Daarom start Inagro dit jaar met een tweejarig project ‘Aardvlooien uitgevlooid’.

Knopkruid onder het mes - deel 1

Knopkruid is op veel biologische groentebedrijven onkruid nummer één. In een eenjarig onderzoeksproject konden UGent, Inagro en ILVO knopkruid in Vlaanderen in beeld brengen en curatieve ingrepen nader onderzoeken. In deze blog tonen we de belangrijkste resultaten uit de bemonstering van meer dan vijftig biologische percelen en de analyse van de verzamelde knopkruiden.

Mechanische onkruidbestrijding in maïs stap voor stap

In het verlengde weekend van Hemelvaart werd de eerste biologische maïs uitgezaaid. Onkruidbestrijding vergt nu alle aandacht. Het weer is ons alvast gunstig gezind. In dit nieuwsbericht brengen we nog eens een aantal aandachtspunten in herinnering.

Inagro presenteert jaarverslag 2017

In het voorjaar stellen we traditiegetrouw ons jaarverslag aan je voor. In de publicatie “Met beide voeten in het veld” bundelen we onze bevindingen en realisaties van 2017. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. Nieuw dit jaar zijn de zeven portretten, die de rode draad vormen in het verhaal. Daarin laten we een aantal van onze stakeholders aan het woord, want samenwerking is de motor van ons onderzoek. Ontdek het nieuwe jaarverslag in primeur!

Save the date: excursie Agroforestry in Frankrijk

Net als de voorbije jaren organiseert het consortium Agroforestry Vlaanderen ook dit jaar een studiereis. Dit jaar doen we dat in samenwerking met Agroof. Tussen maandag 17 september en woensdag 19 september nemen we een kijkje bij onze Franse buren. Tijdens de studiereis ligt de focus op productie van kwaliteitshout, professioneel beheer, agronomische impact en vermarkting van houtige biomassa.

Eendekroos beloftevol voor de valorisatie van effluenten

Vloeibare afvalstromen komen in tal van landbouwsectoren voor: vloeibare fractie van mest of digestaat, spuiwaters van tomaat of sierteelten en effluenten uit de aquacultuur. Die stromen verwerken is voor de landbouwer een kost en de waarde is laag. Toch bevatten de stromen nog nutriënten die niet benut worden. Inagro legde zich toe op de teelt van eendenkroos op bovengenoemde afvalstromen.  

 
Mooie opbrengsten in najaarsteelt bloemkool industrie

Op 6 juli 2017 plantten we een proef uit met bloemkool voor de industrie op een zandleembodem. In 2016 stond op dat perceel kuilmaïs. Doordat het veld in eerste vrucht braak lag, kon er geplant worden in een relatief vochtige bodem. De kolen kenden dan ook een vlotte weggroei. In het voorjaar werd er 25 ton/ha zeugendrijfmest toegediend. Bij het planten werd er bemest met 600 kg/ha patentkali 30% en 500 kg/ha ammoniumnitraat 27%. Na analyse van een bodemstaal werd er op advies niets meer bijbemest. Dankzij het mildere weer gebeurde de koolvorming in goede omstandigheden. 

 
Maai de rand nu je er nog bij kan!

Het weer wordt stilaan beter en de werkzaamheden draaien op volle toeren. Maar vergeet ook niet om de 1-meter teeltvrije zone even onderhanden te nemen nu het nog kan. Lukt het nu niet door de vele werkzaamheden op het veld? Geen nood, afhankelijk van de teelt is het ook mogelijk tijdens het teeltseizoen.

Controleer je fruitbomen en struiken op bacterievuur

Wie de infectiedruk van bacterievuur naar volgend jaar toe wil verlagen, controleert best nu bomen en struiken op mogelijke aantastingen. Lees verder wat de kenmerken zijn van aangetast hout en hoe je geïnfecteerde bomen en struiken effectief aanpakt.

Agenda
Publicaties
17.05.18 - Jaarverslag 2017: Met beide voeten in het veld

In de publicatie “Met beide voeten in het veld” bundelen we onze bevindingen en realisaties van 2017. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. Nieuw dit jaar zijn de zeven portretten, die de rode draad vormen in het verhaal. Daarin laten we een aantal van onze stakeholders aan het woord, want samenwerking is de motor van ons onderzoek.

18.04.18 - Koolstofopbouw in biologische teelten

Organische stof speelt een hoofdrol in de goede werking en de vruchtbaarheid van de bodem. In de biologische productie berust de nutriëntenaanvoer in grote mate op vruchtwisseling, dierlijke mest, compost en (vlinderbloemige) groenbemesters. In 2016 en 2017 demonstreerden verschillende proefcentra haalbare technieken in het veld, die zorgen voor een opbouw of minstens het behoud van het organische stofgehalte. Deze brochure biedt een overzichtelijke samenvatting van een aantal teeltmaatregelen voor koolstofopbouw in biologische teelt.

10.04.18 - 100% West-Vlaamse hoevewinkels

West-Vlaanderen telt ontelbaar veel parels van hoeveproducten. Stuk voor stuk zijn het producten met een verhaal, die met veel liefde en vakmanschap gemaakt of gekweekt worden op de hoeve. Ontdek hun sublieme smaak in één van de vele hoevewinkels. Het label 100% West-Vlaams zorgt ervoor dat je de producten herkent als eerlijke, autenthieke en kwaliteitsvolle producten uit West-Vlaanderen. Laat je inspireren door 100% West-Vlaamse hoeveproducten, omdat je kwaliteit wenst, omdat je het verdient en omdat je van West-Vlaanderen houdt.