graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Protocollen: arbeidsefficiënt werken in Ceres - starters en gevorderden

De meeste varkenshouders maken gebruik van Ceres voor hun zeugenboekhouding. Daarbij merken we op dat niet alle toepassingen in dat programma gekend zijn. In het kader van LEADER-project KENNISvijvERs Midden-West-Vlaanderen publiceren we een tweetal protocollen om arbeidsefficiënt te werken binnen Ceres.

Studieclubs melkveehouderij: ook iets voor jou?

Misschien ving je de voorbije maanden iets op over het aanbod studieclubs in melkveehouderij. Hoe gaat dat in z'n werk? En waarover praten collega-melkveehouders precies? Welke onderwerpen komen binnenkort aan bod? En hoe kan je deelnemen? Je leest er alles over in dit nieuwsbericht!

Operationele groep bekijkt mogelijkheden van automatisatie antiworteldoeken

De kleinfruitsector wil het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder terugdringen en is daarom op zoek naar alternatieven. Antiworteldoeken bieden soelaas, maar vergen veel tijd en moeite van de teler. Via een nieuwe operationele groep willen Inagro en projectpartners komen tot een innovatieve machine die via technologische automatisatie een handig instrument vormt voor de onkruidbeheersing in kleinfruit, en bij uitbreiding in pitfruit en de fijne groenteteelt. Het innovatienetwerk Agreon gaat mee op zoek naar een geschikte machineconstructeur.

Vergeet de parasieten niet bij het opstallen!

In het najaar, als je de dieren terug opgestalt, is het moment aangebroken om de besmettingsgraad voor leverbot en maagdarmnematoden na te gaan. Indien nodig moeten de dieren behandeld worden. Je kan ook nagaan of je de ontwormingsstrategie het volgende weideseizoen moet aanpassen.

Vlaamse landbouwers tonen interesse in keverbanken

Een keverbank maakt deel uit van een kwaliteitsvolle leefomgeving voor insecten en akkervogels, waaronder de patrijs. Als wederdienst biedt de keverbank de landbouwer een vorm van natuurlijke plaagbestrijding. Wat is een keverbank en hoe ziet die eruit? Wie profiteert ervan en wat zijn de voordelen? Hoe en waar kunnen we ze aanleggen? Tijdens een bezoek aan enkele keverbanken in Nederland kregen meegereisde landbouwers een antwoord op al hun vragen.

Laatste kans: studieclub professioneel onderhandelen

Volgende dinsdag (24 oktober) kan je deelnemen aan de studieclub ‘professioneel onderhandelen’. Die start om 19.15 u in De Oude Melkerij in Gits. Tijdens die avond zoekt Ronny Van Baelen (Yamas Communicatie) samen met jou uit hoe je doelen en grenzen leert bepalen en hoe je je emoties onder controle houdt. Hij leert je ook duidelijk communiceren en hoe en wanneer je de beste deal sluit. Deelnemen? Schrijf je nu in!

Pas de juiste behandeling toe!

De Europese MRL van thiabendazool (actieve stof van Tecto) wordt verlaagd van de huidige MRL van 1 mg/kg naar een nieuwe MRL van 0,05 mg/kg. Die nieuwe MRL is van toepassing vanaf 21 januari 2018 (verordening 2017/1164). De aanpassing heeft daardoor een belangrijke weerslag op de wortels die nu gerooid worden.

Biovelddag kon weer op veel interesse rekenen

Op dinsdag 3 oktober organiseerde Inagro de najaarseditie van de biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw. Ons ontmoetingsmoment voor biologische telers en stakeholders kon opnieuw op veel belangstelling rekenen. Ook heel wat gangbare telers kwamen een kijkje nemen. Tijdens een rondleiding op de proefvelden stelden we de eerste onderzoeksresultaten voor en evalueerden we het voorbije, droge groeiseizoen. Daarna praatten we uitvoerig na in de loods met een biologisch drankje en warme soep.

Groenbedekkers als ruwvoeder

Een groenbedekker inzaaien na de oogst van granen kan een extra snede ruwvoeder opleveren. Zeker in een droge zomer waarin de ruwvoedervoorziening krap wordt is dat een welgekomen aanvulling van de voorraad. In een proef met vijf mengsels van grasachtigen en vlinderbloemigen vertoonde een mengsel van zomerhaver, alexandrijnse klaver en wikke de hoogste opbrengst van drogestof (4,2 ton DS/ha). Het mengsel met dezelfde vlinderbloemigen, in combinatie met Italiaans raaigras had een hoger eiwitgehalte, maar een lagere opbrengst drogestof (2,9 ton). Mengsels met soedangras (sorghum) stelden ons teleur.

02.05.17 - Jaarverslag 2016

In het voorjaar stellen we traditiegetrouw ons jaarverslag aan je voor. Het jubileum '60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro' maakte van 2016 een bijzonder jaar voor het proefcentrum. In het boekje - dat een toepasselijk jubileumjasje kreeg - blikken we kort terug op de festiviteiten. Daarnaast staan we stil bij de recente ontwikkelingen. Zo bundelen we de cijfers, belangrijkste innovaties, blikvangers uit onderzoek en dienstverlening en opmerkelijke campagnes en evenementen van 2016.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.