graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
Publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ officieel van start in het West-Vlaamse Heuvelland

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren dit jaar opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Daarmee willen we een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Heuvelland, Ieper en Poperinge werkt inspirerend, niet enkel voor de consumenten, maar ook voor collega-land- en tuinbouwers.   

   
Bemesting voorjaarsspinazie

Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode konden maar enkele percelen spinazie uitgezaaid worden. De voorspelde gunstigere weersomstandigheden van de eerstkomende dagen laten toe om de velden onder betere omstandigheden te berijden voor het toepassen van de bemesting en zaai van spinazie.

Inagro erkend als KRATOS adviesdienst voor bodem, IPM en biodiversiteit

Op 16 maart 2017 opende het Departement Landbouw en Visserij de tweede aanvraagperiode van het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’. Inagro stelde zich kandidaat als adviesdienst. En met succes! We haalden de opdracht binnen en zijn de komende 2 jaar jouw KRATOS-adviseur voor de thema’s bodem, IPM en biodiversiteit.

Enquête bacterieziekten in prei en kolen bestrijden

Op 1 oktober 2016 is het Vlaio project ‘Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei’ van start gegaan.

Al Wolf waargenomen in winterspinazie

Bij de waarnemingen van de rassenproef van winterspinazie in Kortrijk werd, weliswaar in beperkte mate, Wolf (Peronospora farinosa) waargenomen.

Wereldwaterdag, ook in Vlaanderen een dag om bij stil te staan

Ondanks het idee dat ons land een echt regenland is, is er in Vlaanderen relatief weinig water beschikbaar. Doordacht omgaan met het beschikbare water is dan ook topprioriteit voor de land- en tuinbouwsector. En we zorgen er best voor dat het beschikbare water van een goede kwaliteit blijft. Land- en tuinbouwers kunnen daarvoor al geruime tijd rekenen op ondersteuning en advies van Inagro en het CVBB.

Workshop biofilter bouwen: laatste kans om je in te schrijven!

Op donderdag 30 maart organiseren we een workshop "Bouw je eigen biofilter" op de hoeve Behaeghel in Zwevezele. Ben je nog niet ingeschreven en wil je toch deelnemen? Dan is het nu je laatste kans! Deze opleiding komt in aanmerking voor de fytolicentie.

Nieuwe infrastructuur voor onderzoek naar insectenkweek

Drie jaar na de opstart van kleinschalig onderzoek naar de mogelijkheden van professionele insectenkweek verpopt de kweek bij Inagro. Dankzij de goedkeuring van nieuwe projecten kan het onderzoek doorgroeien naar een volwassen stadium in een professionele kweekomgeving. Daarin staan automatisatie en gebruik van reststromen centraal.

Erosie aanpakken in het IJzer- en het Leiebekken

De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie. Telkens het fel regent, stroomt er een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal met het water mee van de akkers. De gevolgen zijn groot, zowel voor landbouwers, burgers, weg- en waterbeheerders als voor de waterkwaliteit. Via de erosiedag werd de gebiedsgerichte aanpak in de kijker geplaatst.

Succesvolle studiedag most en wijn

De professionalisering van de wijnbouw in het Heuvelland breidt zich steeds meer uit. Daarom organiseerde Inagro op 8 maart 2017 een studiedag in het kader van het LEADER-project ‘Wijnbouw in de Westhoek’. Daarop gingen we dieper in op de analysemogelijkheden in Inagro en de interpretatie van de analyseresultaten.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.

30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.