graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Welke broccoli kan met minder N of irrigatie om?

In de biologische teelt steunen we op robuuste variëteiten. Voor broccoli worden droogtetolerantie en een efficiënt stikstofgebruik in de toekomst nog belangrijker. In het deels droge seizoen 2016 screenden we het rassenaanbod een eerste maal. Vroege rassen ontkwamen aan de grootste droogte en scoorden het best.

Nieuwe opties voor mechanische onkruidbestrijding

Op een sterk verkorst tarweperceel organiseerden Inagro en BioForum op 31 maart een demonstratie met eggen voor mechanische onkruidbestrijding. De omstandigheden lieten goed de verschillen in effectiviteit zien. Veel van de ervaringen zijn ook van toepassing in biologische groenteteelten.      

   
Hoe kan je je meterrand vlot onderhouden?

Door de verstrengde wetgeving is het niet meer toegestaan om de perceelsranden langs een waterloop te behandelen met gewasbeschermingsmiddelen. Langs geklasseerde waterlopen is het zelfs verboden om de eerste meter vanaf de bovenzijden van de oever te bewerken. Maar hoe kan je de oevers van je grachten dan onderhouden?

Verimark veelbelovend in strijd tegen koolvlieg

Sinds 1 april is er een nieuw middel beschikbaar in de strijd tegen koolvliegen, weliswaar voorlopig slechts voor een termijn van 120 dagen. Verimark 20SC wordt op dezelfde manier als Tracer toegepast op de plantbak. Uit proeven van Inagro blijkt dat Verimark20SC minstens even effectief is tegen de koolvlieg als Tracer en net iets langer nawerkt. Ook de nevenwerking tegen de koolmotrupsen was indrukwekkend in onze proeven.

 
Evolutie bakkwaliteit van verschillende aardappelrassen tijdens bewaring

Begin april bakten we de friet- en chipsrassen van twee rassenproeven (oogst 2016) voor de vierde keer gebakken. Tussen de baktest van begin april en eind februari is de frietkwaliteit nauwelijks veranderd. Naast de bakkwaliteit volgden we ook de kieming van de verschillende rassen op. Van Bintje en Fontane weten we bijvoorbeeld dat het vlotte kiemers zijn.

Uitbesteden van jongvee-opfok: welke afspraken moet je maken?

Als arbeid, mestafzet of stalruimte een beperkende factor is op je bedrijf kan je overwegen om de jongvee-opfok uit te besteden. Een goede samenwerking met de opfokker vereist wel goede afspraken. In het Vlaams Demonstratieproject Routeplanner Melkvee is Inagro samen met haar projectpartners op zoek gegaan naar belangrijke elementen om die samenwerking te starten en te verzekeren. De verwachtingen tussen melkveehouder en opfokker zijn samengevat in een aantal thema’s. In dit nieuwsbericht lichten we een tipje van de sluier en kan je ook het volledige artikel raadplegen.

Inzicht rendabiliteit van kleine teelten met rekentool en teeltfiches
Inzicht in de rendabiliteit van kleine teelten is nuttig bij de opmaak van het teeltplan en de teeltkeuze. De rendabiliteit van kleine teelten verschilt immers van teelt tot teelt en van bedrijf tot bedrijf. Deze fiches met betrouwbare cijfers staan je bij in het maken van de juiste keuzes voor jouw bedrijf.
Flauw voorjaar gaf lage opbrengsten bij de courgettes onder minitunnel

Onze rassenproef courgette onder minitunnel startte traag en de opbrengst was matig door de sombere junimaand. Er waren gemiddeld amper 13 marktbare vruchten per plant. De vochtige weeromstandigheden gaven bij de meeste rassen in beperkte mate aanleiding tot vruchtvuur. Anderzijds was de druk van witziekte in deze proef eerder beperkt.

 

Wedstrijd De Grootste Courgette op unieke thema-avond courgette

Vrijdagavond 23 juni staat in Inagro volledig in het teken van de courgette. We nodigen alle courgettetelers uit voor een boeiende kijk- en luisteravond. We pakken het groots aan, letterlijk en figuurlijk. Want we gaan op zoek naar de grootste courgette*. De houder van het zwaarste exemplaar krijgt een pakket professionele zaden aangeboden en verdient eeuwige roem. Stip dus deze datum aan in jouw agenda en begin alvast te kweken! Wil je meer weten over het programma? Bekijk dan zeker even dit nieuwsbericht.

De archeologienota: wat is de impact op je bouwplannen?

In juni 2016 ging de archeologienota van kracht in Vlaanderen. Het doel van de archeologienota is om het archeologische erfgoed te beschermen. Die nieuwe maatregel blijkt geen cadeau voor wie bouwplannen heeft. In deze blog geven we je enkele bevindingen en aandachtspunten mee die we verzameld hebben gedurende het eerste jaar dat de maatregel van kracht is.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.

30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.